Zatrzask

Tutaj można sobie "zastrzec' szablon do tłumaczenia na wyłączność. Wpis powinien mieć postać:

nazwa pakietu

nazwa szablonu

id tłumacza

od kiedy

do kiedy

Wpisy powinny być posortowane według nazwy pakietu. Zamiast drugiej daty można wpisać "stała opieka", jeśli zobowiązujemy się do bieżącego uzupełniania danego szablonu; w przeciwnym razie okres zatrzasku nie powinien być dłuższy niż miesiąc. Wszystkie zatrzaski, których termin upłynął, należy usuwać (nie tylko swoje).


UbuntuPolishTranslators/Zatrzask (last edited 2008-08-06 16:31:10 by localhost)