Slownik

Słownik ogólny

Zwrot/słowo

Podstawowe tłumaczenie

Alternatywne tłumaczenie

Uwagi

Hug Day

Dzień Uścisków ?

builder

generator

Virtual Machine Builder

Core Developer

Główny Deweloper

członek zespołu Core-Dev

Nazwy zespołów

Ubuntu Artwork Team -

Accessibility Team -

Server Team -

Desktop Team -

Laptop Testing Team -

Mobile Team -

Marketing Team -

Bug Squad -

Embedded Team -

Installer Team -

Kernel Team -

QA Team -

Platform Team -

Ubuntu Java -

EMEA Membership Board -

Americas Membership -

UbuntuWeeklyNewsletter/PL/Slownik (last edited 2008-10-29 17:35:16 by evn245)