GTActivitats

Membres

Tasques

  • Buscar persones i/o entitats per a fer les xerrades/tallers
  • Coordinar els horaris de les xerrades i activitats
  • Recollir i publicar a la wiki els materials (transparències o altres documents) que utilitzaran els ponents de les xerrades/activitats
  • Coordinar-se i assignar chairmans a cada xerrada.
  • Buscar formules per a gratificar els ponents...

Activitats

Recursos

CatalanTeam/JauntyJackalope/GTActivitats (last edited 2009-02-26 15:03:06 by 193)