Scripts

Scripts per la veu catalana del Festival

Veiem aquí com instal·lar les veus catalanes

Aquests scripts estan escrits suposant que tenim la veu catalana triada per omissió, (veiem aquí, el punt 1.5).

Si feu servir Ubuntu Hardy 8.04, o posterior, veieu això.

Per llegir un arxiu de text (codificat latin-1) i convertir-lo a ogg

Descripció

text2ogg: Converteix un arxiu de text a ogg llegint-lo amb Festival, afegint el nom de l'arxiu a l'etiqueta ogg del títol, i opcionalment l'autor

Dependències:

Instal·lació

  • Desem el següent arxiu a la nostra carpeta d'usuari:

text2ogg.sh

  • Donem-li permisos d'execució obrint un terminal i fent:

 $ chmod 755 text2ogg.sh

Ús

Ja el podem fer servir escrivint al terminal:

 $ bash text2ogg.sh arxiu.txt [autor [pista]]

El nom de l'arxiu s'inclou a l'etiqueta del títol de l'arxiu ogg. Indicar l'autor és opcional, i si inclou espais ha d'anar entre cometes ("). Si ho fem així s'inclourà a l'etiqueta de l' autor de l'arxiu ogg.

Per llegir un arxiu de text (codificat latin-1) i convertir-lo a mp3

Atenció: l'mp3 no és lliure!

Descripció

text2mp3: Converteix un arxiu de text a mp3 llegint-lo amb Festival, afegint el nom de l'arxiu a l'etiqueta mp3 del títol, i opcionalment l'autor

Dependències:

Instal·lació

  • Desem el següent arxiu a la nostra carpeta d'usuari:

text2mp3.sh

  • Donem-li permisos d'execució obrint un terminal i fent:

 $ chmod 755 text2mp3.sh

Ús

Ja el podem fer servir escrivint al terminal:

 $ bash text2mp3.sh arxiu.txt [autor [pista]]

El nom de l'arxiu s'inclou a l'etiqueta del títol de l'arxiu mp3. Indicar l'autor és opcional, i si inclou espais ha d'anar entre cometes ("). Si ho fem així s'inclourà a l'etiqueta de l' autor de l'arxiu mp3.

Menú que ho fa "tot" inclús triar la llengua

Descripció

veu.sh: Integra totes les funcions dels altres scripts en un senzill menú

Dependències:

Instal·lació

  • Desem el següent arxiu a la nostra carpeta d'usuari:

veu.sh

  • Donem-li permisos d'execució obrint un terminal i fent:

 $ chmod 755 veu.sh

Ús

Ja el podem fer servir escrivint al terminal:

 $ bash veu.sh arxiu.txt [autor [pista]]

El nom de l'arxiu s'inclou a l'etiqueta del títol de l'arxiu ogg/mp3. Indicar l'autor és opcional, i si inclou espais ha d'anar entre cometes ("). Si ho fem així s'inclourà a l'etiqueta de l' autor de l'arxiu ogg/mp3.

Menús

Principal:

Trieu una opció
0 - Sortir
1 - Llegir en veu ara
2 - Convertir a ogg
3 - Convertir a mp3
4 - Crear un audiollibre
5 - Canviar la llengua
6 - Ajuda

Canvi de llengua:

Trieu una opció
1 - Català (Ona)
2 - Català (Pau)
3 - Castellà
4 - Anglés

Veieu també

Script per generar un audiollibre

Referències

http://tldp.org/HOWTO/Bash-Prog-Intro-HOWTO.html (en anglès)

Crèdits: PacoRivière http://pacoriviere.cat/ http://galindaines.blogspot.com/


CategoryTutorialsEnCatala

CatalanTeam/Tutorials/SíntesiDeVeu/Scripts (last edited 2009-07-31 15:37:06 by 182)