he

מועצת ה־LoCo כתבו את המדריך הזה אודות שיטות עבודה וקווים מנחים על מנת שקבוצות LoCo ינהגו על פיו. המדריך הזה נוצר כדי לעזור לקבוצות חדשות להתבסס, להאציל משימות בתוך הקבוצה ולהפוך למעורבים יותר בקהילת אובונטו. בנוסף, המדריך יעזור לקבוצות כשיגיע זמנם לאישור ולאישור מחדש, זאת כי הקבוצות יוכלו להראות את דרכי הפעולה שלהם. בנוסף, על ידי כתיבת דוחות מתמשכים קל יותר להגיש בקשות אישורים.

המדריך מחולק לשלושה חלקים: המלצות שלנו לפעילות חודשית של הקבוצות, פעילות מחזורית ופעילות לטווח ארוך. זה יעזור לכם לתכנן ולקבוע מטרות.

משימות על בסיס חודשי

 • פגישות חודשיות - פירסום פרוטוקולים ברשימות תפוצה, פורומים ועידכון ויקי
  • קבעו יושב ראש והחליפו אותו כל 2-3 חודשים
  • מנו אדם אחר שיהיה אחראי על פירסום הפרוטוקולים ברשימות תפוצה, פורומים ועידכון ויקי (חלקו ביניכם את התפקידים)
 • צרו/עדכנו דיווחים חודשיים
  • חבר קהילה אחר יהיה אחראי על יצירת הדיווחים, הוספת תוכן ושליחתם לרשימות תפוצה שונות בקהילת אובונטו והקוד הפתוח
 • פגישות - פנים אל פנים, פרסמו את האירועים האלה, צרפו אותם לדיווחים החודשיים
  • צלמו תמונות!
  • כתבו על זה בבלוגים שלכם
  • לאחר אירועים גדולים פרסמו דיווח לרשימת התפוצה loco-contacts@lists.ubuntu.com

  • הוסיפו את כל האירועים לספריית קבוצות הלוקו

מטרות מחזוריות

מטרות לטווח ארוך

 • צרו תוכנית חונכות בנושאים שמפורטים מתחת ואמנו אנשים בנושאים אלה
 • עזרו לחברי קהילה להגיע לתפקידים הנכונים בשבילם, בהם הם יוכלו לבצע את העבודה על הצד הטוב ביותר
 • עזרו לחברי קהילה חדשים למצוא חברי קהילה וותיקים שיוכלו לעזור להם על מנת להבטיח שהחבר החדש יתרום בצורה היעילה ביותר
 • עודדו והדריכו לחברות באובונטו
 • נסו ליצור קשר עם קבוצות לוקו בסביבתכם, על מנת למצוא פעילות משותפת אפשרית

תאצילו את התפקידים בקבוצה

 • קוד ההתנהגות למנהיגים של אובונטו

 • יושבי ראש הפגישות
  • קיימו את הפגישות החודשיות, קבעו את האג'נדה (צרו עמוד אג'נדה תחת עמוד הפגישות ותנו לאנשים להוסיף לעמוד) עבדו את האג'נדה עם הקבוצה
  • נהלו את הפגישות
 • מנהלי האתר
  • תחזקו את האתר של ה־LoCo

  • תחזקו את הוויקי של ה־LoCo

 • מנהלי הפורומים
  • תחזקו את הפורומים
  • נהלו את הפורומים כשצריך
  • נקו את תור ההודעות הממתינות
 • מנהלי רשימת התפוצה
  • נקו את תור ההודעות הממתינות
  • נהלו את רשימת התפוצה, טפלו בהפרות המדיניות בחילופי דוא"ל פרטיים לפני שאתם מעבירים את הנושא לראש הקבוצה
 • מפעילי IRC
  • וודאו שה־COC נאכף בכל ערוצי אובונטו

  • הסדירו באנים, voice ומפעילים

LoCoCouncil/LoCoTeamsBestPracticesandGuidelines/he (last edited 2010-06-06 18:32:22 by serfus)