logg

Logg Möte 11 2011-05-25

 • 18:30:54 <HakanS> #startmeeting

  18:30:54 <meetingology> Meeting started Wed May 25 18:30:54 2011 UTC. The chair is HakanS. Information about MeetBot at http://wiki.ubuntu.com/AlanBell.

  18:30:54 <meetingology> Useful Commands: #topic #action #link #idea #voters #vote #chair #action #agreed #help #info #endmeeting.

  18:31:04 <HakanS> Hej och välkomna till loco-möte nummer 11.

  18:31:11 <HakanS> Innan vi drar igång mötet ber jag alla som ännu inte gjort det, att läsa mötesreglerna

  18:31:17 <HakanS> https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/M%C3%B6te/Riktlinjer

  18:31:37 <HakanS> #topic Vilka är här för att närvara vid mötet?

  18:31:37 <meetingology> TOPIC: Vilka är här för att närvara vid mötet?

  18:31:43 <HakanS> Ange gärna ert launchpad-id

  18:31:46 <Christoffer> christoffer-holmstedt

  18:31:47 <HakanS> HakanS

  18:31:49 <peetra> Peetra

  18:31:51 <urbananjar> o/

  18:31:52 <gusnan> Gusnan

  18:32:32 <Khazrak> khazrak

  18:32:57 <forslan> forslan

  18:33:32 <HakanS> #topic Punkt 1. Val av mötesordförande.

  18:33:32 <meetingology> TOPIC: Punkt 1. Val av mötesordförande.

  18:33:37 <HakanS> Var vänliga att lämna förslag.

  18:33:41 <Christoffer> Sittande, HakanS

  18:33:55 <urbananjar> nog med förslag

  18:33:59 <HakanS> Inga mer förslag?

  18:34:21 <HakanS> #vote Kan vi välja HakanS till mötesordförande?

  18:34:21 <meetingology> Please vote on: Kan vi välja HakanS till mötesordförande?

  18:34:21 <meetingology> Public votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)

  18:34:25 <Christoffer> +1

  18:34:25 <meetingology> +1 received from Christoffer

  18:34:27 <gusnan> +1

  18:34:27 <meetingology> +1 received from gusnan

  18:34:28 <urbananjar> +1

  18:34:28 <meetingology> +1 received from urbananjar

  18:34:30 <HakanS> +0

  18:34:30 <Khazrak> +1

  18:34:30 <meetingology> +1 received from Khazrak

  18:34:35 <peetra> +1

  18:34:35 <meetingology> +1 received from peetra

  18:35:22 <HakanS> 0

  18:35:22 <meetingology> 0 received from HakanS

  18:35:50 <HakanS> #endvote

  18:35:50 <meetingology> Voting ended on: Kan vi välja HakanS till mötesordförande?

  18:35:50 <meetingology> Votes for:5 Votes against:0 Abstentions:1

  18:35:50 <meetingology> Motion carried

  18:36:13 <HakanS> Vi rusar på.

  18:36:15 <HakanS> #topic Punkt 2. Val av protokollförare.

  18:36:15 <meetingology> TOPIC: Punkt 2. Val av protokollförare.

  18:36:20 <peetra> urbananjar

  18:36:24 <HakanS> Var vänliga att lämna förslag.

  18:36:44 <HakanS> Inga mer förslag?

  18:37:02 <Christoffer> inga

  18:37:04 <HakanS> #vote Kan vi välja urbananjar till protokollförare?

  18:37:04 <meetingology> Please vote on: Kan vi välja urbananjar till protokollförare?

  18:37:04 <meetingology> Public votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)

  18:37:08 <Christoffer> +1

  18:37:08 <meetingology> +1 received from Christoffer

  18:37:10 <HakanS> +1

  18:37:10 <meetingology> +1 received from HakanS

  18:37:12 <gusnan> +1

  18:37:12 <meetingology> +1 received from gusnan

  18:37:12 <peetra> +1

  18:37:12 <meetingology> +1 received from peetra

  18:37:12 <bittin`> +1

  18:37:12 <meetingology> +1 received from bittin`

  18:37:16 <urbananjar> +0

  18:37:23 <Khazrak> +1

  18:37:23 <meetingology> +1 received from Khazrak

  18:37:41 <HakanS> #endvote

  18:37:41 <meetingology> Voting ended on: Kan vi välja urbananjar till protokollförare?

  18:37:41 <meetingology> Votes for:6 Votes against:0 Abstentions:0

  18:37:41 <meetingology> Motion carried

  18:37:55 <urbananjar> loggas mötet?

  18:38:20 <HakanS> urbananjar: Ja

  18:38:27 <urbananjar> ok

  18:38:38 <HakanS> #topic Punkt 3. Godkännande av protokoll från senaste mötet

  18:38:38 <meetingology> TOPIC: Punkt 3. Godkännande av protokoll från senaste mötet

  18:38:40 <HakanS> Protokollet finns på https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/M%C3%B6te/IRCM%C3%B6te10/protokoll

  18:38:59 <bittin`> +1

  18:39:02 <HakanS> Någon som inte läst det?

  18:39:41 <Christoffer> Tidpunkt för mötet står inte mne är inte så viktigt för framtiden

  18:39:47 <Christoffer> *nästa möte

  18:40:08 <Christoffer> annars är protokollet rätt

  18:40:16 <HakanS> Vi bestämde ingen tid.

  18:40:33 <HakanS> #vote Kan vi godkänna protokollet?

  18:40:33 <meetingology> Please vote on: Kan vi godkänna protokollet?

  18:40:33 <meetingology> Public votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)

  18:40:37 <Christoffer> +1

  18:40:37 <meetingology> +1 received from Christoffer

  18:40:40 <HakanS> +1

  18:40:40 <meetingology> +1 received from HakanS

  18:40:41 <gusnan> +1

  18:40:41 <meetingology> +1 received from gusnan

  18:40:48 <bittin`> +1

  18:40:48 <meetingology> +1 received from bittin`

  18:40:54 <Khazrak> +1

  18:40:54 <meetingology> +1 received from Khazrak

  18:41:09 <forslan> 0

  18:41:09 <meetingology> 0 received from forslan

  18:41:10 <peetra> +1

  18:41:10 <meetingology> +1 received from peetra

  18:41:19 <urbananjar> #ubuntu-se-mote +1

  18:41:59 <HakanS> #endvote

  18:41:59 <meetingology> Voting ended on: Kan vi godkänna protokollet?

  18:41:59 <meetingology> Votes for:6 Votes against:0 Abstentions:1

  18:41:59 <meetingology> Motion carried

  18:42:30 <HakanS> #topic Punkt 4. Diskussion och beslut om LoCots organisation.

  18:42:30 <meetingology> TOPIC: Punkt 4. Diskussion och beslut om LoCots organisation.

  18:42:38 <HakanS> Förra mötet fick en arbetsgrupp i uppdrag att ta fram ett förslag till organisation för det svenska LoCot.

  18:43:11 <HakanS> Förslaget har funnits att läsa här: https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/M%C3%B6te/IRCM%C3%B6te11?action=AttachFile&do=get&target=Organisation_Ubuntu_Sverige_4.01.pdf sedan i förrgår.

  18:44:07 <HakanS> Vi var inte helt eniga inom gruppen men har ändå enats om att bara lägga fram ett enda förslag.

  18:45:07 <HakanS> Om alla har tillgång till presentationen så tänkte jag att vi går igenom det bild för bild.

  18:45:46 <HakanS> Vid frågor ber jag er begära ordet med ett utropstecken. !

  18:46:36 <HakanS> Det är Urban som gjort presentationen. Vill du hålla i genomgången?

  18:46:46 <urbananjar> OK!

  18:46:57 <urbananjar> Bild 2 Vi börjar med att slå fast vad Ubuntu Sverige finns till för, så att vi har en gemensam grund att stå på.

  18:47:10 <urbananjar> Bild 3 Det här är exempel på vad vi gör eller tidigare har gjort. Vi har säkert glömt något.

  18:47:20 <peetra> !

  18:47:28 <urbananjar> Bild 4 Så till förslaget. Här är kanske inte så mycket nytt, mer en kortfattad förklaring med vad skillnaden är mellan projekt och grupper, vi återkommer till båda

  18:47:49 <HakanS> Peetra har ordet.

  18:47:56 <peetra> Bild 2, ska vi inte finnas till för att hålla kontakten med Canonical också?

  18:48:13 <urbananjar> !

  18:48:25 <HakanS> urban har ordet.

  18:49:28 <urbananjar> Peetra har givetvis rätt, och för att ge något tillbaka till den globala Ubuntucommunityn, men ibland får man förenkla och renodla lite, tycker jag

  18:50:07 <HakanS> Nöjd Peetra?

  18:50:23 <peetra> mjoe, jovarss. Det e bra.

  18:51:04 <urbananjar> Ska jag fortsätta?

  18:51:22 <HakanS> Urban: Fortsätt, och upprepa bild 4.

  18:51:32 <urbananjar> Bild 4 Så till förslaget. Här är kanske inte så mycket nytt, mer en kortfattad förklaring med vad skillnaden är mellan projekt och grupper, vi återkommer till båda

  18:51:47 <urbananjar> Bild 5 Grupperna har alltså hand om uppgifter som ständigt måste skötas, som att moderera forumet och att uppdatera mjukvaran i servern. Ni kommer att se att vi har möblerat om ganska rejält. Grupperna styr, som ni ser sig själva.

  18:52:02 <urbananjar> Bild 6 och 7 Många uppgifter kommer att kräva kompetens från flera grupper och då gäller det att samarbetet mellan grupperna är smidigt. Det kommer dock att behövas någon instans som kan lösa problem coh se till att det flyter

  18:52:15 <urbananjar> Bild 8 Vi kallar den instansen "ledningsgrupp". Jag vet att det låter byråkratiskt men vi har inte kommit på något bättre namn. Det ska i alla fall inte fungera byråkratiskt. Vi tror att ett kollektivt ledarskap är en god medelväg mellan "envälde" och "oändliga debatter".

  18:52:28 <urbananjar> Bild 9 Vi har ju haft en tendens till "Mycket snack och lite verkstad". Många tjusiga planer har det varit, men få har realiserats. Nu fokuserar vi på att få saker gjorda, lite i taget, men tydligt framåt. Det finns en massa teori bakom, ni kan få länkar sen, men huvudsaken är att hjulen börjar snurra. Det hela börjar med en osorterad "önskelista", som vi kallar "backlog".

  18:52:41 <urbananjar> Bild 10 Vi sorterar den i viktighetsordning och delar kanske upp stora tuggor i smådelar

  18:52:49 <urbananjar> Bild 11 IRC-mötet får en ny viktig roll, nämligen att ha sista ordet när det gäller nästa månads uppgifter

  18:53:03 <HakanS> !

  18:53:29 <HakanS> Jag har ordet.

  18:55:19 <HakanS> Bild 11. Med möten menar vi medlemsmötena. Inte ledningsgruppens möten.

  18:55:35 <HakanS> Klar.

  18:55:43 <HakanS> Fortsätt Urban

  18:55:48 <urbananjar> ok

  18:56:00 <urbananjar> Bild 12 Jag sa att vi stuvar om rejält i gruppstrukturen för att samla likartad kompetens i de olika grupperna, men också för att fördela makt och ansvar. Givetvis är det inte hugget i sten utan får justeras efter hand.

  18:56:15 <urbananjar> Bild 13 Översättning är lätt att glömma bort, för det bara fungerar. Här håller vi högsta världsklass och man ändrar inte i ett vinnande lag.

  18:56:25 <urbananjar> Bild 14 Support ansvarar för support och handledningar i olika former, men rymmer också moderering. Givetvis är det inte bara de som svarar på supportfrågor.

  18:56:41 <urbananjar> Bild 15 Webbplatsgruppen ansvarar för att vår viktigaste gemensamma kommunikationskanal med omvärlden och blivande ubuntister håller en hög klass. Personligen tror jag att de kommer att behöva mycket hjälp ett tag framöver.

  18:56:55 <urbananjar> Bild 16 Teknikgruppen innefattar alla admins, men här vill vi också ha duktiga programmerare och inte minst folk som hjälper oss igång med mer systematiskt arbete med buggrapportering och buggjakt.

  18:57:15 <urbananjar> Bild 17 och 18 Lite mer om hur vi ser på vad ett projekt är och deras roll i Ubuntu Sverige

  18:57:30 <urbananjar> Bild 19 Det vi drar igång nu kommer att vara jobbigt. Vi får lära nytt, pröva nya roller och ha kontakt med nya människor (eller gamla vänner i nya "kläder". Vi ska ha kul och känna att vi uträttar någonting nyttigt.

  18:57:41 <urbananjar> Bild 20 Det här kan kanske ses som en betaversion. Allt kommer inte att att funka 100%, men utan att testa vet vi inte var buggarna finns. Låt oss installera, starta om och rapportera buggarna. Vi hittar dem inte med mer snack och "utredningar". Jag yrkar bifall till förslaget

  18:57:46 <urbananjar> sudo do-release-upgrade

  18:57:50 <urbananjar> klar

  18:58:01 <HakanS> Tack Urban.

  18:58:11 <HakanS> Så.

  18:58:21 <HakanS> Frågor?

  18:58:35 <HakanS> Eller synpunkter.

  18:59:25 <leogg> !

  18:59:49 <HakanS> leogg har ordet.

  19:01:00 <leogg> Ang. peetras fråga: hålla kontakten med Canonical är en uppgift, inte en målsättning för Ubuntu Sverige

  19:01:04 <leogg> klar Smile :)

  19:01:37 <peetra> !

  19:01:50 <HakanS> peetra har ordet.

  19:02:30 <peetra> Målsättningen är väl fortfarande att bli LoCo nån dag? Så jag tycker att det är viktigt att vi kommer ihåg det. Smile :) KLAR.

  19:03:39 <HakanS> !

  19:03:55 <HakanS> Jag talar. Wink ;)

  19:05:18 <HakanS> Vi är ett LoCo. Dock inget erkänt/beprövat sådant.

  19:06:33 <peetra> !

  19:07:00 <HakanS> Det är inget självändamål att bli erkända. Vi ska bli erkända av LoCo Council för att vi gör något för Ubuntu och för den totala gemenskapen.

  19:07:36 <HakanS> Klar.

  19:07:44 <HakanS> peetra har ordet.

  19:09:03 <peetra> Inget självändamål i sig, men det känns bättre om man är en del av något världsomfattande och inte en random nördgrupp tror jag, så vi ska väl sträva till att försöka bidra så att vi får vara erkänt LoCo?

  19:09:27 <urbananjar> !

  19:09:38 <peetra> KLAR

  19:09:59 <HakanS> urbananjar har ordet.

  19:10:03 <urbananjar> Jag skulle kunna tänka mig att lägga till "och att ge någonting tillbaka till den globala Ubuntu-gemenskapen" till bild 2 kontaketn med Canonical och att bli LoCo är viktigt men underordnat detta.

  19:10:09 <urbananjar> klar

  19:11:19 <HakanS> Fler frågor eller synpunkter.

  19:12:00 <HakanS> (det var en fråga. Missade frågetecknet)

  19:12:26 <Christoffer> ingen fråga från mitt håll

  19:13:59 <HakanS> Då ställer jag frågan.

  19:14:46 <HakanS> #vote Kan vi anta denna organisationsmodell och jobba efter detta hädanefter?

  19:14:46 <meetingology> Please vote on: Kan vi anta denna organisationsmodell och jobba efter detta hädanefter?

  19:14:46 <meetingology> Public votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)

  19:14:58 <HakanS> +1

  19:14:58 <meetingology> +1 received from HakanS

  19:15:00 <Khazrak> +1

  19:15:00 <meetingology> +1 received from Khazrak

  19:15:00 <urbananjar> +1

  19:15:00 <meetingology> +1 received from urbananjar

  19:15:01 <gusnan> +1

  19:15:01 <meetingology> +1 received from gusnan

  19:15:04 <Christoffer> 0

  19:15:04 <meetingology> 0 received from Christoffer

  19:15:04 <peetra> +1

  19:15:04 <meetingology> +1 received from peetra

  19:15:08 <forslan> +1

  19:15:08 <meetingology> +1 received from forslan

  19:15:44 <HakanS> #endvote

  19:15:44 <meetingology> Voting ended on: Kan vi anta denna organisationsmodell och jobba efter detta hädanefter?

  19:15:44 <meetingology> Votes for:6 Votes against:0 Abstentions:1

  19:15:44 <meetingology> Motion carried

  19:16:21 <bittin`> +0

  19:16:25 <HakanS> #topic Punkt 5. Avrapportering från projektgrupperna.

  19:16:25 <meetingology> TOPIC: Punkt 5. Avrapportering från projektgrupperna.

  19:16:40 <HakanS> !

  19:17:28 <Christoffer> !

  19:18:25 <HakanS> När det gäller projekt "Webbplatsens design" så har vi varit i kontakt med det danska locot och fått filerna till deras phpBB-stil.

  19:19:24 <HakanS> Sedan tidigare har vi ett Drupal-tema som bygger på det nya ubuntu.com-utseendet.

  19:20:19 <HakanS> Vi får se om vi hinner få klart det nya utseendet på vår webbplats innan semestern.

  19:20:22 <HakanS> Klar.

  19:20:31 <HakanS> Christoffer har ordet.

  19:20:59 <Christoffer> Sedan föregående möte har jag redigerad klart och lyckats ladda upp filmen som handlar om hur man signerar Ubuntu uppförandekod

  19:21:01 <Christoffer> http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?p=436212#p436212

  19:21:14 <Christoffer> klar

  19:23:16 <HakanS> Jag tror inte att vi har några fler projekt representerade här på mötet.

  19:23:30 <Christoffer> !

  19:23:47 <HakanS> Christoffer har ordet.

  19:24:20 <Christoffer> Nej det tror inte jag heller, men glömde bort att nämna att nästa filmprojekt kommer handla om någon IRC-klient och hur våra möten går till. Målet är att få fler till våra månadsmöten.

  19:24:34 <Christoffer> Har ni andra några idéer på vad som behövs så är det bara att säga till(eller spela in själva).

  19:24:37 <Christoffer> slut

  19:25:04 <urbananjar> !

  19:26:19 <HakanS> urbananjar har ordet.

  19:27:43 <urbananjar> Christoffer, det där med IRC-filmen låter behövligt. Skulle också vilja se en snygg och "oteknisk" film om Ubuntu för vardagsbruk på portalens framsida

  19:27:52 <urbananjar> .

  19:28:32 <HakanS> urbananjar: Klar?

  19:28:45 <urbananjar> jajamensan, satte ju punkt!

  19:29:05 <HakanS> Smile :)

  19:29:13 <HakanS> Ha, ha.

  19:29:28 <HakanS> #topic Tidpunkt för nästa möte.

  19:29:28 <meetingology> TOPIC: Tidpunkt för nästa möte.

  19:29:42 <HakanS> Förslag: Onsdagen den 22:e juni 20:30 - 21:30

  19:29:57 <HakanS> Eller blir det för nära midsommar?

  19:30:26 <Christoffer> Jag tycker det verkar som ett bra datum för att sedan ta sommaruppehåll 2 månader

  19:30:38 <bittin`> kör hellre 6:e Juli

  19:30:40 <Christoffer> när alla är lediga i juli och augusti

  19:30:53 <bittin`> eller 15:e Juni

  19:30:56 <bittin`> men det är bara jag

  19:31:13 <peetra> pro 15 juni och 22 juni

  19:31:15 <bittin`> iofs är jag inte så aktiv

  19:31:18 <bittin`> så strunt i mig :p

  19:32:45 <HakanS> #vote Kan vi ta nästa möte onsdagen den 22:e juni 20:30 - 21:30.

  19:32:45 <meetingology> Please vote on: Kan vi ta nästa möte onsdagen den 22:e juni 20:30 - 21:30.

  19:32:45 <meetingology> Public votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)

  19:32:48 <HakanS> +1

  19:32:48 <meetingology> +1 received from HakanS

  19:32:56 <gusnan> +0

  19:33:02 <urbananjar> +1

  19:33:02 <meetingology> +1 received from urbananjar

  19:33:02 <gusnan> 0

  19:33:02 <meetingology> 0 received from gusnan

  19:33:08 <peetra> +1

  19:33:08 <meetingology> +1 received from peetra

  19:33:11 <Christoffer> +1

  19:33:11 <meetingology> +1 received from Christoffer

  19:33:47 <forslan> +1

  19:33:47 <meetingology> +1 received from forslan

  19:33:56 <bittin`> +0

  19:34:00 <bittin`> 0

  19:34:00 <meetingology> 0 received from bittin`

  19:34:30 <HakanS> #endvote

  19:34:30 <meetingology> Voting ended on: Kan vi ta nästa möte onsdagen den 22:e juni 20:30 - 21:30.

  19:34:30 <meetingology> Votes for:5 Votes against:0 Abstentions:2

  19:34:30 <meetingology> Motion carried

  19:35:13 <HakanS> Då tackar jag er alla för att ni ville vara med på mötet.

  19:35:24 <urbananjar> Tack!

  19:35:40 <gusnan> Tack själva!

  19:35:41 <Christoffer> Bra och snabbt genomfört idag

  19:35:47 <Christoffer> så här ska det gå till

  19:35:53 <HakanS> Nu kavlar vi upp skjortärmarna och får fart på den nya organisationen.

  19:36:02 <Christoffer> #endmeeting

  19:36:10 <HakanS> #endmeeting

SwedishTeam/Möte/IRCMöte11/logg (last edited 2011-06-07 19:44:51 by hakans)