IRCMöte25

Mötet äger rum måndag den 19/8 kl. 20.00 på Google Hangout on Air

Har du punkter som du gärna vill diskutera, så lägg till ämnen till dagordningen. Om du har kommentarer till punkterna, så lägg bara till dem som underpunkter i kursiv (placera två apostrofer omkring texten), så vi kan tänka över det innan mötet. Vänligen läs våra riktlinjer där det står när och hur man lägger till punkter på dagordningen. Kom ihåg att sätta ditt Wiki-nick i parentes efter punkten, så vi kan se vem som har lagt dit den.

Vi kommer att testa Google Hangout on Air för detta möte. Länk till mötet


Ubuntu-se mötesdagordning

  • Hej och presentation

  1. Val av mötesordförande
  2. Val av protokollförare
  3. Godkännande av protokoll från senaste mötet
  4. Rapport om vad som händer i projektgrupperna
  5. Diskussion om aktiviteter för Ubuntu Global Jam den 13-15 september
  6. Diskussion och information om aktiviteter på Software Freedom Day den 21 september
  7. Diskussion om webbplatsen/forum
  8. Övriga frågor


Följ med på Ubuntu Sveriges sändlista för att deltaga i diskussioner om punkterna och för att bli orienterad om ändringar och annat.

SwedishTeam/Möte/IRCMöte25 (last edited 2013-08-14 20:58:28 by jan-janfriberg)