SwedishTranslation

Introduktion för översättare

Det här är hemsidan för den svenska översättningen av Ubuntu.

Översättning sker i många olika projekt och vid många olika tillfällen från programvarans födelse till paketering och distribution. Därför spar det både tid och arbete att först läsa på här. Vi rekommenderar också att du läser igenom swedish-translationproject's riktlinjer - men börja med den här sidan.

Om översättargruppen

Översättargruppen för Ubuntu hanterar idag egentligen bara ca 5 % av alla översättningar som syns i Ubuntu (gäller endast "main"). Resten av översättningarna importeras utifrån (t.ex. Debian, GNOME, KDE, Xfce med flera) eller så kallat "uppströms".

Översättargruppen hjälper till att stötta andra medlemmar med språkfrågor. Medlemskap krävs endast för att verkställa ändringar i Ubuntus programvara. Man behöver dock inte medlemskap för att översätta, till exempel wiki-sidor eller annan typ av material som ligger utanför distributionens programvara och inkluderade dokumentation.

För att hålla en hög kvalitet på översättningarna i Ubuntu, samt för att få översättningsarbetet att flyta så smärtfritt som möjligt, är översättandet begränsat till endast accepterade medlemmar i översättargruppen. Om du bara har några förslag på korrigeringar men inte vill engagera dig i att översätta går det utmärkt att skicka in dem även utan att vara med i översättargruppen, eller att tipsa om det i Ubuntu Sverige's forum här.

Om du är nybörjare inom översättandet är det bra att du ansöker om att bli en "passiv" översättare. Skillnaden är att du till en början inte har skrivrättigheter i Rosetta (Launchpad) utan översättandet sker lokalt på din PC, via en PO-redigerare.

För att bli accepterad som översättare ställs följande krav.

 • Du har läst och förstått innehållet på denna sida
 • Du prenumererar på Ubuntu Sveriges sändlista för att kunna ta del av viktig information

 • Du prenumererar på tp-svs sändlista för att kunna ta del av viktig information

 • Du har utfört en eller flera översättningar

Har du några frågor eller synpunkter som rör översättningsarbetet, tveka inte att ta kontakt med översättaransvarige. Se sidan Kontakta Ubuntu Sverige för mer information om hur du lättast kommer i kontakt med oss.

Våra verktyg

Forum (ubuntu-se.org)

Vi har ett översättarforum. Du som önskar bli medlem i översättargruppen bör gå in där och skriva några rader om dig själv och om dina tekniska kunskaper samt i svenska språket.

Launchpad

Rosetta är en del av Launchpad och utgör en slags samlingsplats för alla översättningar i Ubuntu. Med hjälp av Rosetta kan du översätta paket direkt i din webbläsare - på gott och ont. Det goda är att det är enkelt att komma igång med att skriva in översättningsförslag direkt i Rosetta, men det gör det också svårt att få en helhetsbild av översättningen.

Aktuell version av Ubuntu översätts på https://launchpad.net/~ubuntu-l10n-sv.

Du kan även välja att hämta ner språkfiler(i PO-format) till din dator och jobba med ett översättningsprogram som exempevis PO-edit. I så fall ska du, när du känner att översättningen är granskad och klar, publicera översättningarna genom att skicka upp dem till Rosetta.

Språkfiler

Varje paket (programpaket) som har stöd för översättning innehåller språkfiler. Ibland kallas också ett pakets språk en "textdomän". Det finns en fil för varje språk som programmet översatts till och det är dessa filer man som översättare handskas med.

Generellt finns det två olika sorters språkfiler:

 • PO = Läsbar (Portable Object)
 • MO = Binär (Machine Object)

PO-filen är den fil som redigeras vid översättningsarbetet.

MO-filen kommer man som översättare i kontakt med när man provkör sin översättning för att se hur det tar sig ut. Mer om det senare.

De svenska språkfilerna som används vid översättning heter vanligtvis sv.po. Om du bläddrar i ett pakets källkod ligger denna fil (förutsatt att filen finns) troligen i en mapp vid namn PO.

Poedit och andra översättarverktyg

För att få en bättre översikt av hela översättningen (än att skriva direkt in i Rosetta) så kan du få PO-filen skickad till dig med e-post från Rosetta. PO-filen kan du sedan översätta i valfritt översättarprogram - till exempel Podit, gtranslator eller kbabel. När du är färdig och fått filen granskad av någon på Ubuntu Sverige eller TP-Sv:s sändlista skickar du upp översättningen i Rosetta som en "User upload".

poedit.adraw

Ovan: Exempel på hur översättning kan se ut i programmet Poedit.

Att översätta ett paket, steg för steg (Den korta och snabba versionen)

 1. Hitta ett program/paket du vill översätta.
 2. Kontrollera om paketet importeras "uppströms"
 3. Kontrollera att ingen arbetar på det.
 4. Kom paketet från "uppströms"? -> Översätt där (tp-sv, svenska gnome's översättargrupp och så vidare) så blir det inget dubbeljobb.

 5. Var paketet Ubuntu-specifikt?
  • Om du översatt paketet förut och kan dess textdomän väl, och/eller det är väldigt lite som ska översättas -> rätta direkt i Rosetta.

  • Om du är ny till textdomänen, eller det är mycket som ska översättas-> ta hem PO-filen och översätt med Poedit eller liknande. Test om möjligt översättningen på riktigt för att se dess sammanhang.

 6. Om du rättat i Rosetta kommer någon så småningom att granska din översättning. Om du tagit hem en PO-fil, ladda upp den för granskning i Ubuntu Sveriges översättarsektion i formatet "Gransking:NAMNETPÅFILEN", t.ex. [Granskning:Unity-sv.po"]. eller ännu hellre, skicka den till tp-sv:s sändlista och efterfråga en granskning.

 7. När filen har blivit granskad och godkännt av någon, ladda upp den till Rosetta, och döp om forumtråden till "Klar:NAMNETPÅFILEN", t.ex. [Klar:Unity-sv.po"]. Eller om du använde TP-SV, be översättaransvarige skicka upp filen om du inte själv har rättigheter.

Att översätta ett paket, steg för steg (Längre version)

Kontrollera tidigare översättningar

Vissa paket har översättningar som inte finns inlagda i Rosetta, se exempelvis Ubuntu Utopics paketlista https://translations.launchpad.net/ubuntu/utopic/+lang/sv. Det är därför bra att ha för vana att alltid kontrollera om paketet i fråga översatts av någon utomstående innan du sätter igång med översättningen - dels för att det är onödigt med dubbeljobb och dels för att det annars kan ställa till med problem vid paketeringen. Kontrollera om paketet importeras uppströms ifrån. I sådana fall är det också uppströms du bör översätta paketet.

 1. Kontrollera andra översättargruppers listor:
 2. Kontrollera hemsidan för paketet/programmet i fråga och se om den innehåller några särskilda instruktioner eller hänvisningar till översättare
 3. Hämta ner relevant PO-fil från Rosetta, alternativt källkoden till programmet i fråga och leta efter en fil vid namn sv.po (i mappen "PO") alternativt sök igenom källkoden.
 4. Det kan även vara bra att kontrollera att en översättning inte redan finns i listan med översättningar som är på väg att importeras i Rosetta - https://translations.launchpad.net/translations/imports

Översätt!

Om inte något av ovanstående resulterar i att du hittar någon befintlig översättning att utgå ifrån kan du sätta igång att översätta från grunden.

Granska din översättning

Det är alltid bra om någon annan korrekturläser din översättning innan den anses som färdig och skickas till paketering. Skicka din översatta PO-fil till antingen Ubuntu Sveriges forumdel för översättare eller ännu hellre tp-sv:s sändlista och efterfråga granskning, så ska du se att någon kan ta sig tid att titta igenom dina översättningar.

Det är en god idé att se hur översättningarna tar sig ut i programmet du översätter till. Särskilt om du översatt menyer och texter i dialogrutor, så att du ser att texten får plats, och är konsekvent. (Annars kan man prova att omformulera sig, eller kontakta ansvariga programmerare i paketet. Din översättning är nog inte den enda som drabbats, så de ordnar antagligen plats till den översatta texten efter lite påtryckningar.)

För att läsa in din språkfil för paketet paketnamn, följ dessa steg:

 1. Antingen kan du hämta ner MO-filen direkt från Rosetta och gå till steg 4.
 2. Eller får du läsa in PO-filen i ett översättningsprogram som till exempel poEdit, gtranslator eller kbabel.
 3. Spara eller Exportera till en MO-fil.
 4. Kopiera MO-filen till /usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/paketnamn.mo (ibland /usr/share/locale-langpack/sv/LC_MESSAGES/paketnamn.mo)
 5. Starta programmet som översättningen hör till
 6. Om det inte fungerade, kontrollera dina inställningar för locale

Konfigurationsmallar (debconf, pkgconf) kan testas enligt följande.

 1. Installera paketet "po-debconf"
 2. Kör podebconf-display-po -fdialog paketnamn.po. Observera att det i det här fallet är PO-filen som används och inte MO-filen.

Dela med dig

När översättningen kan anses färdig bör du på något sätt dela med dig av po-filen till lämplig översättargrupp eller direkt till programansvariga, för granskning eller vidare hantering. Det kan vara så enkelt som att skicka upp den till Rosetta.

I allmänhet lönar det sig att leta upp projektets/paketets hemsida, och där leta upp ett felhanteringssystem eller sändlista där du kan skicka in din översättning.

För Debian kan du använda reportbug för att skicka in din översättning till paketets ansvariga personer.

För GNU-paket, och numer Ubuntu kan du skicka översättningen i PO-format till sändlistan tp-sv@listor.tp-sv.se (registrering krävs). För mer information om svenska grenen av Translation Project, se http://www.uddeborg.se/sv/.

Tänk på att

* Översättningarna för KDE och GNOME är vanligtvis alltid 100% färdiga. Rör därför helst inte dessa översättningar, de kommer att importeras förr eller senare.

* locale bör vara sv (svenska) istället för sv_SE (svenska i Sverige) som vissa använder eftersom det inte låter de som använder sv_FI (svenska i Finland) ta del av översättningarna. Om locale i din dator är satt till sv_SE och en översättning saknas för sv_SE kommer programmet att falla tillbaka till sv. Samma för svensk-finländare som kanske ställt in sv_FI. Dock kan inte sv falla tillbaka till sv_SE eller sv_FI och därför är det viktigt att alltid se till att rätt locale lagras i PO-filerna.

* Teckenuppsättning bör helst vara UTF-8 men ISO-8859-1 eller möjligen ISO-8859-15 kan även användas om så krävs. Val av teckenuppsättning i översättarprogrammen kan ibland vara klurigt. Var noggrann med inställningen för att slippa behöva rätta till fellagrade tecken efteråt. Om det redan skett, kan en PO-fil med trasig eller felaktig teckenuppsättning ofta räddas med konverteringsprogram. Kontakta då någon tränad översättare.

Länktips för översättare

Andra nyttiga sidor vid (bland annat) översättning kan vara WikiPedia.

Rosetta FAQ (eng.)

SwedishTranslation (last edited 2015-02-06 22:23:23 by h87-96-140-70)