IRCMöte8

Mötet äger rum onsdag den 2/3 kl. 20.30 i #ubuntu-se-mote på Freenode.

Har du punkter som du gärna vill diskutera, så lägg till ämnen till dagordningen. Om du har kommentarer till punkterna, så lägg bara till dem som underpunkter i kursiv (placera två apostrofer omkring texten), så vi kan tänka över det innan mötet. Vänligen läs våra riktlinjer där det står när och hur man lägger till punkter på dagordningen. Kom ihåg att sätta ditt IRC- eller Wiki-nick i parentes efter punkten, så vi kan se vem som har lagt dit den.


Ubuntu-se mötesdagordning

 • Hej och presentation, meddela er närvaro genom att säga ert Launchpad-nick, om det är samma som på mötet räcker det att räcka upp handen: o/

 1. Val av mötesordförande
 2. Val av protokollförare
 3. Godkännande av protokoll från senaste mötet
 4. [Beslut] Formerna för val av Team Leader och Team Contact (HakanS)
  • Nuvarande mandatperiod för TL och TC går ut den 30/4. Vi behöver ta beslut om hur, och när, val till dessa poster ska ske.
 5. Avrapportering från projektgrupperna.
 6. Tidpunkt för nästa möte.
  • Förslag: Onsdagen den 30:e mars 20:30 - 21:30 (4 veckor från mötets datum).


Följ med på Ubuntu Sveriges sändlista för att deltaga i diskussioner om punkterna och för att bli orienterad om ändringar och annat.

SwedishTeam/Möte/IRCMöte8 (last edited 2011-02-18 08:56:50 by hakans)