E-legitimation


[ Ubuntu Sverige portal | Ubuntu Sverige forum ]


Myndigheter, annan offentlig service samt vissa företag erbjuder i ökande utsträckning webbtjänster, som vid inloggning eller undertecknande begär att du identifierar dig med e-legitimation. En typ av e-legitimation kallas BankID och utfärdas av ett flertal banker. Det finns BankID för dator och Mobilt BankID. Skatteverket utfärdar id-kort med Telia e-legitimation för dator.

Alla former av e-legitimation kräver ett program för att kunna presenteras för en webbtjänst. Det program som används för BankID för dator har tidigare haft visst stöd för Linux, men det stödet upphörde under hösten 2014.

Nedan beskrivs de möjligheter som står till buds för oss som använder Ubuntu eller något annat Linux-baserat operativsystem.

Mobilt BankID

Om du har en smart telefon eller surfplatta, är Mobilt BankID ett smidigt alternativ. Mobilt BankID kan användas både när du surfar från telefonen/surfplattan och när du besöker en webbtjänst från en dator. Den senare möjligheten fungerar oberoende av datorns operativsystem.

De flesta banker stöder inloggning till respektive Internetbank med Mobilt BankID, dvs. du kan använda Mobilt BankID för både bankaffärer och myndighetskontakter.

För att kunna använda Mobilt BankID behöver du BankID säkerhetsapp. Anvisningar om hur du hämtar den finns i din Internetbank, varifrån också själva e-legitimationen hämtas.

OBS! Om du har oturen att vara kund i Handelsbanken och inte har tillgång till en dator med Windows eller macOS för inloggning, kan det bli nödvändigt att besöka ett kontor, för att där få den aktiveringskod som krävs för att hämta själva e-legitimationen.

BankID i Linux genom VirtualBox

I vägledningen BankID i Linux genom Virtualbox beskrivs hur VirtualBox kan starta andra operativsystem i en virtuell miljö, och på det sättet möjliggöra användning av BankID från ett Linux-skrivbord.

 • Mobilt BankID i Remix OS
  Remix OS tillhandahåller en Androidmiljö för persondatorer där man kan installera och använda BankID-appen för Android (Mobilt BankID), som annars används i Android-telefoner och -surfplattor.

 • BankID i Windows
  Även Windows kan köras i VirtualBox, varigenom installation av BankID säkerhetsprogram för Windows möjliggörs.

Båda metoderna kräver några gigabytes arbetsminne och en processor som stöder virtualisering.

Telia e-legitimation

Telia e-legitimation accepteras av de flesta myndigheter och annan offentlig service, men inte av de flesta banker. De senare erbjuder dock oftast andra metoder för säker inloggning med dosor m.m.

Om du har frågor om den här metoden, eller observationer att dela med dig av, är du välkommen att använda tråden Alternativ till BankID för Linux i Ubuntu Sveriges forum.

Webbläsare

Firefox webbläsare har stött inloggning och undertecknande med Telia e-legitimation, men Mozilla är på väg att ta bort stödet. Det fungerar ett tag till med Firefox ESR (och med Iceweasel i Debian, som bygger på Firefox ESR), men inte längre med den senaste versionen av Firefox som finns i Ubuntu-förrådet.

Den Goanna-baserade webbläsaren Pale Moon fungerar bra. När du får problem med Firefox kan du alltså installera Pale Moon som ett komplement för att kunna fortsätta använda Telia e-legitimation.

Installera Net iD

Programmet som behövs för att använda Telia e-legitimation heter Net iD. Ubuntu Sverige gör Linux-versionen av programmet tillgänglig genom ett Debian-paket i ett Launchpad PPA, och det är enklast att installera Net iD den vägen.

Om din OS-version är 16.04, 18.04, 19.04, 19.10 eller 20.04, kan du göra så här:

 • Lägg till ppa:ubuntu-se/netid genom att följa stegen på den här sidan.

 • Installera paketet netid.

 • Installationen fullbordas nästa gång du loggar in.

Ett annat sätt, som fungerar generellt i Ubuntu/Debian för att installera från nämnda PPA, är:

 • Öppna ett terminalfönster och kör följande kommandon:

  sudo sh -c 'echo "deb http://ppa.launchpad.net/ubuntu-se/netid/ubuntu/ bionic main" > /etc/apt/sources.list.d/netid.list'
  sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv F0511E06
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install netid
 • Logga ut och logga in igen.

Om du använder ett Linux operativsystem som inte är Debian-baserat, får du hämta programmet från Telia i 'tarball'-form och köra programmet install enligt instruktionen på den sida som följer efter hämtningen.

Skaffa själva legitimationen

Man behöver Skatteverkets id-kort, som inkluderar Telia-elegitimation, och en kortläsare. Id-kortet kostar 400 kr.

Telia har validerat en av Gemaltos kortläsare för ändamålet: IDBridge CT30. Priset är omkring 200 kr. Även andra kortläsare kan fungera.

De paket, som behövs för en Gemalto-kortläsare, installeras automatiskt via paketet netid. Om du installerar manuellt genom en 'tarball' från Telias webbplats, behöver du själv installera paketen libccid och pcscd (finns i Ubuntu-förrådet). Gemalto har också en installationsguide, som rekommenderar installation av några fler paket. Det verkar dock som att de två nämnda paketen räcker.

Testa

Du kan testa e-legitimationen på Telias webbplats. (Fungerar dock inte med Pale Moon.)

Obsoleta metoder

BankID-appen för Android har tidigare kunnat köras med hjälp av webbläsaren Google Chrome eller genom Android-x86 via VirtualBox. Lösningarna byggde på version 6.2.30 av appen, men då Finansiell ID-Teknik har stängt av möjligheten att använda den versionen, står de lösningarna inte längre till buds. Instruktionerna, som alltså numera är inaktuella, finner du här och här.

Tips om alternativa lösningar, som kan underlätta för Linux-användare, mottages förstås tacksamt på Ubuntu Sverige forum.


[ Ubuntu Sverige portal | Ubuntu Sverige forum ]

SwedishTeam/Support/E-legitimation (last edited 2019-10-19 14:49:01 by gunnarhj)