InstallParty

Aquí s'organitzarà l'equip de gent que es dedicarà a gestionar l'Install Party.

Apunteu-vos si teniu previst venir a ajudar. Ja podeu indicar a quines franges horàries sereu disponibles:

No s'agafaran més màquines quan no sigui viable finalitzar la tasca en concret dins l'horari establert

dissabte 12

Qui

11h-12h

12h-13h

13h-14h

15h-16h

16h-17h

RafaelCarreras

X

X

X

X

X

AlexMuntada

X

X

X

X

X

JosepGallart

X

X

X

X

X

SiscoGarcia

-

-

-

X

X

XXXXXXXXX

X

X

X

X

X

XXXXXXXXX

X

X

X

X

X

Operativa

Hauria d'haver constantment una persona aprop de l'entrada a l'espai de la festa d'instal·lació que valorés cap on ha d'anar la persona que ve amb el seu ordinador, en funció del que necessiti fer i de com estigui de plena la sala i d'ocupat el personal de l'organització.

Recursos

  • Rèplica local de dipòsit de programari
    • Se n'encarrega el personal de l'institut.
  • Hauríem de portar:
    • cables de xarxa, preferiblement cada usuari el seu.

CatalanTeam/Activitats/PrecisePangolin/InstallParty (last edited 2012-05-03 22:44:03 by 81)