Agenda

Programa d'organització de la festa de publicació de l'Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat

Data

Fita

Responsable

Fet

2010-05-13

Maverick Meerkat UDS

Ubuntu

(./)

2010-06-16

Anunci per candidatures a celebrar la festa

JosepSànchez

(./)

2010-07-16

Reunió on es decidirà el lloc de l'esdeveniment

Equip

(./)

2010-08-15

Lloc i data per a la UbuntuGlobalJam

Equip

(./)

2010-08-18

Anunci del concurs de disseny de material de difusió

RafaelCarreras

(./)

2010-08-25

Inici de petició de ponències (Call For Papers) i voluntaris

RafaelCarreras

(./)

2010-08-28

Ubuntu Global Jam

Equip

(./)

2010-09-10

Anunci del concurs de disseny de marxandatge

RafaelCarreras

(./)

2010-09-16

Presentació de pressupostos de marxandatge

RafaelCarreras

(./)

2010-09-16

Reunió on es decideix el disseny del marxandatge

Equip

(./)

2010-09-17

Encarregar el marxandatge

RafaelCarreras

(./)

2010-09-18

Inici de la cerca de patrocinadors i col·laboradors

Organitzadors

(./)

2010-09-30

Recollida de marxandatge

RafaelCarreras

(./)

2010-10-01

Reunió on es presenten els patrocinis, col·laboracions i es decidiran les ponències acceptades

Equip

(./)

2010-10-08

Finalització del període de petició de ponències i recepció de la documentació sobre les mateixes

Equip

(./)

2010-10-10

Publicació de la versió 10.10

Ubuntu

(./)

2010-10-12

Creació imatges ISO catalanitzades

WalterGarciaFontes OrestesMas

(./)

2010-10-16

Comunicació de les ponències acceptades

Equip

(./)

2010-11-06

Festa Meerkat al CTUG de Granollers

Equip

 • Difusió
  • Comunicació inici termini petició ponents
  • Comunicació finalització termini petició ponents
  • Comunicació ponències acceptades
  • Comunicació petició patrocini
 • Patrocinadors
  • Definir tipus de patrocini i contrapartides que rebran
   • Contactar amb patrocinadors per explicar-los les possibilitats
 • Infraestructures
  • Verificació que els recursos compleixen els requisits necessaris:
   • Ample de banda suficient
   • Cal tenir algú amb coneixement tècnic de la infraestructura de xarxa del lloc on ens acullin o, en el seu defecte, que ens n'informin a nosaltres per poder resoldre possibles incidències.
   • Espai físic
   • Adaptació a persones de mobilitat reduïda de tots els espais
   • Possibilitats per menjar i beure dins el recincte o suficientment aprop, i a un preu assequible

CatalanTeam/MaverickMeerkat/Agenda (last edited 2010-11-02 14:17:27 by 212)