Agenda

Programa d'organització de la festa de publicació de l'Ubuntu 11.04 Natty Narwhal

Data

Fita

Responsable

Fet

2010-10-25

NattyNarwhal UDS

Ubuntu

(./)

2011-02-16

Lloc i data per a la UbuntuGlobalJam

Equip

(./)

2011-02-17

Apuntar la UbuntuGlobalJam al LoCoDirectory

RafaelCarreras

(./)

2011-02-18

Anunci del concurs de disseny de material de difusió

RafaelCarreras

(./)

2011-02-25

Inici de petició de ponències (Call For Papers) i voluntaris

RafaelCarreras

(./)

2011-03-02

Anunci del concurs de disseny de marxandatge

RafaelCarreras

(./)

2011-03-05

Apuntar la Festa de llançament al LoCoDirectory

RafaelCarreras

(./)

2011-03-16

Presentació de pressupostos de marxandatge

RafaelCarreras

(./)

2011-03-16

Reunió on es decideix el disseny del marxandatge

Equip

(./)

2011-03-18

Encarregar el marxandatge

Organitzadors locals

(./)

2011-03-20

Inici de la cerca de patrocinadors i col·laboradors

Organitzadors

(./)

2011-04-01

Reunió on es presenten els patrocinis, col·laboracions i es decidiran les ponències acceptades

Equip

(./)

2011-04-02

Ubuntu Global Jam

Equip

(./)

2011-04-04

Recollida de marxandatge

Organitzadors locals

(./)

2011-04-08

Finalització del període de petició de ponències i recepció de la documentació sobre les mateixes

Equip

(./)

2011-04-09

Redacció de la nota de premsa

Equip

(./)

2011-04-10

Demanar CD i Conference Pack a Canonical

RafaelCarreras

(./)

2011-04-28

Publicació de la versió 11.04

Ubuntu

(./)

2011-05-01

Creació imatges ISO catalanitzades

WalterGarciaFontes OrestesMas

(./)

2011-05-01

Comunicació de les ponències acceptades

Equip

(./)

2011-05-07

Festa Narval al Centre Cívic de les Borges Blanques

Equip

(./)

 • Difusió
  • Comunicació inici termini petició ponents
  • Comunicació finalització termini petició ponents
  • Comunicació ponències acceptades
  • Comunicació petició patrocini
 • Patrocinadors
  • Definir tipus de patrocini i contrapartides que rebran
   • Contactar amb patrocinadors per explicar-los les possibilitats
 • Infraestructures
  • Verificació que els recursos compleixen els requisits necessaris:
   • Ample de banda suficient
   • Cal tenir algú amb coneixement tècnic de la infraestructura de xarxa del lloc on ens acullin o, en el seu defecte, que ens n'informin a nosaltres per poder resoldre possibles incidències.
   • Espai físic
   • Adaptació a persones de mobilitat reduïda de tots els espais
   • Possibilitats per menjar i beure dins el recinte o suficientment aprop, i a un preu assequible

CatalanTeam/NattyNarwhal/Agenda (last edited 2011-05-10 10:05:14 by 212)