QueixaSindic

Notes prèvies ( a esborrar en el document final)

 1. EL REDACTAT ÉS MOLT EMBRIONARI ENCARA, que ningú no s'ho agafi com a definitiu. EDITEU-LO I ENRIQUIU-LO, SI US PLAU.
 2. Ara mateix desconec el format que ha de tenir una queixa al síndic. Ja ho esbrinarem i ho formatejarem més tard. Jo (Orestes) em comprometo si cal a fer-ho en LaTeX per tal que quedi el més professional possible.
 3. De moment posem uns esbossos de les idees que s'han de fer constar. Més endavant ja les redactarem amb més forma.
 4. Com que segurament l'operació és vàlida a nivell legal, hem d'incidir bàsicament en el fet que és immoral, i que atempta contra els interessos dels ciutadans del país.

 5. Els punts de queixa han de ser contundents i amb fonament, perquè si s'envia al síndic presumiblement això tindrà ressò mediàtic notable.

Guia per fer una queixa al Síndic (extret de la seva web)

 • L'escrit de la queixa ha de ser senzill, directe i concís.
 • Elements que ha d'incloure la queixa:
  • El fet que motiva la queixa.
  • Nom de l'administració, o empresa de servei d'interès públic, contra la qual es planteja.
  • Una explicació breu dels passos ja fets prèviament i de les circumstàncies relatives als fets denunciats.
  • El nom, cognoms, adreça postal i telèfon (si és possible) de la persona que formula la queixa.

Per tant la queixa la presenta una persona física concreta (no sé si ho poden fer col·lectius), i interpreto que la persona ha de ser directament afectada pel "maltractament" de l'administració. No sé si les coses més etèries com una administració deficient dels nostres impostos entra dins dels supòsits considerats pel síndic.

Coses sobre una possible querella (o contenciós administratiu o el que sigui)

Alguna idea de quan podria costar? Algun advocat a la sala?

jo només he trobat això: http://www.cicac.org/sl/recursos/formularis/contadm/formcontadm.doc. Ho sento, es un document word...


Queixa al Síndic de Greuges sobre la decisió del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya de pagar un lloguer a Microsoft en concepte de llicències de programari

Assabentats [1] de la recent decisió del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, del conveni signat amb l'empresa Microsoft per un cost de 12 milions d'euros en concepte de lloguer de llicències de programari d'ús comú, la comunitat d'usuaris d'Ubuntu en llengua catalana (això pot canviar si s'hi adhereix més gent, com és previsible) vol manifestar el següent:

Primer

S'està fent aquest pas quan precisament altres administracions (posar referències als casos extremenys, francès, alemany, neerlandès...) estan aconseguint estalvis importants a través de la substitució progressiva de programari privatiu per programari lliure. Sense anar més lluny, darrerament que l'administració Neerlandesa aconseguirà estalviar-se 6 milions d'euros per aquest procediment. Respecta al cas català, per tant, hi ha una diferència de 18M€ (poca broma! són 3.000 milions de les antigues pessetes!) que es podrien invertir en àrees en què el país està molt necessitat, com ara educació, sanitat o infraestructures.

Segon

No està clar que en aquest cas s'hagi respectat la llei de contractes, perquè no es contemplen altres ofertes, només s'adjudica "a dit" (o gairebé) a un proveïdor concret.

--> Aquest és un tema molt escabrós ja que tot i que, en teoria, això ha d'anar per concurs públic, la Generalitat s'ha muntat un sistema "paralel" de "contractes programa" i similars on es passen pel forro tot el tema concursal a fi de contractar a qui a ells els ve de gust. El més fort, és que com que tenen cobertura legal fins i tot el sistema judicial els fa costat...Jo ho veig constantment en un àmbit diferent del de la informàtica, però és el mateix.

Tercer

Tots aquests diners "invertits" marxen directament cap a l'estranger i no creen riquesa aquí (o com a molt és una riquesa secundària sempre supeditada a la voluntat d'una empresa estrangera, que és qui té el control sobre el programari que utilitza l'administració). Si es gastés la mateixa quantitat en serveis al voltant del programari lliure es podrien beneficiar d'aquestes inversions les empreses i els professionals del sector informàtic del país.

Quart

El programari llicenciat NO respecta els estàndards comunitaris oficials sobre formats electrònics de documents ofimàtics (posar referències).


Per totes aquestes raons creiem que la decisió presa pel Consell Executiu és:

 • Un atemptat flagrant als interessos del conjunt de la societat catalana.
 • Embarga, sense cap mena de necessitat, el nostre futur a nivell tecnològic, lligant-nos a uns formats i a una empresa concrets quan hi ha alternatives lliures i obertes.
 • Una mala gestió dels nostres impostos.
 • Un frau als electors que van confiar en les promeses electorals d'alguns partits del govern en relació a la promoció del programari lliure.
 • Un incompliment dels estàndards de la Unió Europea.

Es dóna el cas que cada vegada reclamem més i més diners, traspassos i competències a l'administració central, però una vegada els tenim els ciutadans veiem amb desesperació com els nostres polítics es dediquen sovint a gastar-los alegrement, sense fer l'esforç de treballar per aconseguir el millor per al conjunt de la societat.

Referències

CatalanTeam/QueixaSindic (last edited 2008-08-06 16:15:14 by localhost)