AspireOne

Com instal·lar Ubuntu Hardy 8.04 al ACER Aspire One 110L

Resum: Indiquem com instal·lar Ubuntu Hardy 8.04 al ACER Aspire One amb UNetbootin i un lector de targes SD extern. També indiquem algunes millores possibles en les que podeu col·laborar.

26-4-2009 Aquesta pàgina ha quedat obsoleta: Nova versió

En existir una distribució específica (Ubuntu 9.04 NBR, Netbook Remix) Baixa-la Mini-portàtils i detall de les característiques soportades.

Muntatge gràfic fet amb imatges de Wikimedia Commons

Canvis

 • 26-4-2009 Obsolescència
 • 25-10-2008 Flash i Desplaçament horitzontal
 • 5-10-2008 Faltava un parell de coses a la secció 3.6 Audio.
 • 25-9-2008 Nova versió de /etc/acerfand per la BIOS 3304

 • 21-09-2008 Funcionament de l'interruptor i indicador de la xarxa sense fil, i la millor gestió del ventilador.

Resultats

Funciona bé:

No funciona:

 • Lectors de targetes: amb la BIOS 3109 només es reconeixen les targetes en arrencar.

Notes:

1. -- Hi ha una versió d'Ubuntu a mida en preparació anomenada onelinux, però en el moment d'escriure això encara no està disponible, i el desenvolupador demana de no ser molestat per poder-la enllestir. Si no podeu esperar, -- rachel ha preparat algunes versions per al seu ús personal: http://home.strangenoises.org/~rachel/aspireone/

2. Ubuntu Intrepid inclou suport per a a la tarja sense fil, però no funciona amb l'AspireOne.

Maquinari necessari

1. Lector de targes SD extern i tarja SD o clau USB de 1GB

2. Ordinador amb Ubuntu

Primer pas: Preparació

Si volem fer una còpia del sistema Linpus, veieu.

Preparem una Tarja SD o una clau USB

Al sistema Ubuntu, instal·lem UNetbootin

Obrim un terminal i fem

sudo apt-get install syslinux mtools
wget -O unetbootin http://unetbootin.sourceforge.net/unetbootin-linux-latest
chmod 755 unetbootin && sudo ./unetbootin &

Seguim les instruccions, triant Ubuntu 8.04 a la primera opció (MOLT de compte al triar la Tarja SD o la clau USB, si errem el dispositiu podem esborrar una partició o disc important!)

Esperem que es baixin tots el paquets necessaris i ens demani sortir o arrencar. Triem Sortir.

Segon pas: Instal·lació al AspireOne

2.1 Connectem el Aspire a la xarxa amb fil

2.2 Posem la Tarja SD o clau USB

2.3 Arrenquem i premem F12 mentre arrenca (a la pantalla amb el logo d'Acer), i triem la Tarja SD o clau USB (USB HDD:) com a dispositiu d'arrencada (al Boot Menu).

El menú per triar el dispositiu d'arrencada s'activa amb la tecla F12 quan surt la pantalla d'entrada de ACER

2.4 Començem la instal·lació.

Particions. L'AspireOne porta un swap de 1077 KB que es pot reduir perfectament fins a 507 Kb mantenint les prestacions de suspensió i hibernació, i així podem augmentar l'espai útil.

2.5. Corregim el GRUB

Si en arrancar no troba el grub, veieu això (o això)

Tercer pas: millorem la instal·lació

Completem la instal·lació del suport de llengua

Sistema | Administració | Suport de llengua i responem a les preguntes.

Actualitzem el sistema

Sistema | Administració | Gestor d'actualitzacions i seguim les instruccions

Reduïm l'escriptura a disc

Obrim un terminal i fem:

sudo gedit /etc/sysctl.conf

Un cop obert l'editor, afegim al final:

vm.dirty_writeback_centisecs = 15000

desem i tanquem l'editor.

Al terminal, fem:

sudo gedit /etc/rc.local

Un cop obert l'editor, afegim abans de la línia exit 0:

# Basat en les recomanacions de https://help.ubuntu.com/community/AspireOne
# =========================================================================

#Codis de tecla pel interruptor de la xarxa sense fil:
/usr/bin/setkeycodes e055 159
/usr/bin/setkeycodes e056 158

#Gestió del ventilador
# Aquests scripts fan que només funcioni quan la temperatura puja a 60 graus:
# http://aceracpi.googlecode.com/svn/trunk/acer_ec/acer_ec.pl
# http://electronpusher.org/~rachel/acerfand
# Cal copiar-los a /usr/local/bin fent:
# chmod a+x acerfand
# sudo cp acer_ec.pl acerfand /usr/local/bin/chmod a+x acerfand
# sudo cp acer_ec.pl acerfand /usr/local/bin/
/usr/local/bin/acerfand

# Aprofitar el rc.last.ctrl del Linpus
echo ondemand > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
echo ondemand > /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_governor
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/ondemand/sampling_rate_max > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/ondemand/sampling_rate

echo 1 > /sys/devices/system/cpu/sched_smt_power_savings
echo 10 > /sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save

#Estalviar energia quan no es fa servir el USB
[ -L /sys/bus/usb/devices/1-5/power/level ] && echo auto > /sys/bus/usb/devices/1-5/power/level
[ -L /sys/bus/usb/devices/5-5/power/level ] && echo auto > /sys/bus/usb/devices/5-5/power/level

#Mostra el lector de targetes:
setpci -d 197b:2381 AE=47

i desem.

Nota: acerfand detecta la versió de la BIOS amb dmidecode. Si els valors necessaris no han canviat es pot afegir suport per a una nova BIOS: Per exemple per la BIOS 3305 es podria afegir a /etc/acerfand.conf la línia (atenció no cal fer-ho, només és un exemple per a futures revisions):

BIOS_VERSION="v0.3305"

Fem al terminal, sudo gedit /etc/sysctl.d/60-aspireone.conf

###################################################################
#/etc/sysctl.d/60-aspireone.conf
# Configuració pel Acer Aspire One
#
# Estalvi d'energia al disc
vm.swappiness = 0
# As suggested by PowerTOP
vm.dirty_writeback_centisecs = 1500
# Suggerit per https://help.ubuntu.com/community/AspireOne
vm.vfs_cache_pressure = 0
vm.dirty_ratio = 20
vm.dirty_background_ratio = 10
vm.laptop_mode = 5
#Fer que el led de la xarxa sense fil pampelluguegi d'acord amb el trànsit:
#Per 8.10 això no és necessari!
sysctl -w dev.wifi0.ledpin=3
sysctl -w dev.wifi0.softled=1
{{{
i desem

Ara instal·lem els scripts del ventilador, fent, també al terminal:
{{{
sudo aptitude install dmidecode
wget http://aceracpi.googlecode.com/svn/trunk/acer_ec/acer_ec.pl
wget http://electronpusher.org/~rachel/acerfand
chmod a+x acerfand
sudo cp acer_ec.pl acerfand /usr/local/bin/
chmod a+x acerfand
sudo cp acer_ec.pl acerfand /usr/local/bin/

Al terminal, fem:

sudo gedit /etc/fstab

Un cop obert l'editor, afegim al final:

tmpfs   /var/log    tmpfs    defaults      0  0
tmpfs   /tmp      tmpfs    defaults      0  0
tmpfs   /var/tmp    tmpfs    defaults      0  0

Convé també canviar l'opció relatimea noatime a la línia del disc principal.

desem i tanquem l'editor.

Nota: he eliminat la primera línia: tmpfs /var/log/apt tmpfs defaults 0 0 de fstab, recomanada amolts llocs, però que dóna problemes.

Al terminal, fem:

sudo gedit /boot/grub/menu.lst

I a les dues linies que diuen

quiet splash

afegim elevator=noop, així:

quiet splash elevator=noop

desem i tanquem l'editor.

Això hauria de fer que el disc respongui a les peticions com un ascensor (elevator) de forma més ràpida i eficient. Però en el meu cas no es nota gaire millora: Compareu aquest temps amb aquest.

Treiem aplicacions que no ens calen

Com que no tenim lector de CD-ROM, hi han algunes aplicacions que no semblen gaire necessàries:

Al terminal, fem:

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get remove brasero sound-juicerdwd+rw-tools libdvdnav4 libdvdread3 nautilus-cd-burner wodim sound-juicer
sudo apt-get install conduit cheese
sudo apt-get autoremove
sudo apt-get autoclean

Xarxa sense fil

IntrepidIbex, inclou suport per la xarxa sense fil, però no funciona al l'Aspire One. Per més informació veieu això

 • Per que carregui el nou mòdul cada cop, editem /etc/modules fent:

sudo gedit /etc/modules

i afegim

ath_pci
 • I ara, tenim dues opcions:

3.5.1 Amb un script

Baixem aquest script: wifiaao.sh, Obrim un terminal i fem:

chmod 755 wifiaao.sh && bash wifiaa0.sh

Al menu resultant, triem primer l'opció 1 (Prepara Wifi), quan acabi triem l'opció 2 (Recompila Wifi), esperem que acabi i triem l'opció 0 (Surt).

Cada cop que actualitzem el nucli, la xarxa sense fil deixarà de funcionar, i caldrà doncs obrir un terminal, fer

bash wifiaa0.sh

I triar l'opció 2 (Recompila Wifi)

3.5.2 De forma manual

Si hem fet el pas anterior, podeu saltar aquest.

Al terminal, fem:

mkdir source
cd source
wget http://snapshots.madwifi.org/madwifi-hal-0.10.5.6-current.tar.gz
tar xzvf madwifi-hal-0.10.5.6-current.tar.gz
cd madwifi-hal-0.10.5.6-r3835-20080801
sudo apt-get install build-essential linux-headers-$(uname -r)
make
sudo make install
sudo echo ath_pci >> /etc/modules
sudo echo SUSPEND_MODULES="ath5k" >> /etc/pm/sleep.d/modules
sudo modprobe ath_pci

Recordem que cada cop que actualitzem el nucli, caldrà que fem al terminal:

cd source/madwifi-hal-0.10.5.6-r3835-20080801
make clean
make
sudo make install

Àudio

Al terminal, fem:

sudo apt-get install module-assistant
sudo m-a update
sudo m-a prepare
sudo m-a a-i alsa
sudo alsa force-unload
sudo depmod -ae
sudo modprobe snd-hda-intel

Afegim la següent línia al final de /etc/modules (sudo gedit /etc/modules) per que el mòdul es carregui en arrencar:

snd-hda-intel

i aquesta al final de /etc/modprobe.d/alsa-base (sudo gedit /etc/modprobe.d/alsa-base):

options snd-hda-intel model=toshiba

Per més informació veieu això

Altres detalls

Tema d'entrada del GDM

Si voleu un tema d'entrada més adient, podeu provar: EaseOfBlue

Notebook Remix

Hi ha un projecte en curs per adaptar l'escriptori a aquesta mida: Instruccions

Captura de pantalla de Netbook remix

Captura de pantalla del Notebook Remix al Aspire One

Desplaçament horitzontal

El touchpad (sustitut del ratolí, com es diu en català?) al Linpus original permet el desplaçament horitzontal, per aconsegir-ho, cal afegir el següent a xorg.conf

Section "InputDevice"
    Identifier "Mouse0"
    Driver   "synaptics"
    Option   "Protocol" "auto"
    Option   "Device" "/dev/input/mouse0"
    Option   "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
    Option   "CorePointer"
    Option   "HorizEdgeScroll" "1"
EndSection

Flash (opcional)

Per poder veure vídeos amb Flash es pot afegir el flashplugin-nonfree, que es troba al repositori hardy-backports http://packages.ubuntu.com/hardy-backports/flashplugin-nonfree

Monitor extern

Per detectar-lo podem escriure al terminal:

xrandr --output VGA --auto

Per configurar la disposició i resolució, anem al menú Sistema | Preferències | Resolució de la pantalla.

Si fem servir NoteBook Remix, podem fer un segon usuari sense per fer servir el monitor extern.

intel_rng: FWH not detected

No és un error gaire rellevant, però es pot eliminar així:

Comprovació:

Obrim un terminal i fem:

dmesg | grep FWH

Solució: Al terminal, fem:

sudo echo “blacklist intel_rng” >> /etc/modprobe.d/blacklist

Més informació: http://luismgworld.com/2008/01/21/solucionar-bug-intel_rng-fwh-not-detected-ubuntu/

https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux-source-2.6.20/+bug/102982

Altres distribucions

Millores

A la versió en anglès hi ha més millores.

Si trobeu alguna solució, podeu afegir-la a aquest wiki, editant-lo.

Referències

Crèdits: PacoRivière http://pacoriviere.cat/ http://galindaines.blogspot.com/


CategoryTutorialsEnCatala

CatalanTeam/Tutorials/AspireOne (last edited 2010-01-01 11:49:46 by 135)