ComSaberLaVersioDUbuntu

Per tal de saber la versió d'Ubuntu podeu fer:

Menú Sistema | Quant a Ubuntu

Si ho preferiu, també podeu mirar-ho des de la terminal, amb la següent ordre:

lsb_release -d

CategoryTutorialsEnCatala

CatalanTeam/Tutorials/ComSaberLaVersioDUbuntu (last edited 2009-03-20 21:58:50 by 213-148-201-39)