NlTUDelft

Ubuntu en TU Delft

De informatie op deze pagina is gedateerd. Voor actuele informatie kan de wiki van de TU worden geraadpleegd: http://wiki.tudelft.nl/bin/view/Organisation/UD/ICT/Linux , de VPN verbinding wordt besproken op https://intranet.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=fbabd17a-a04b-4f4c-8e47-4661d3cf9bdf&lang=nl .

Actuele Engelstalig pagina's:


De ICT voorzieningen aan de TU Delft worden op dit moment enkel voor Windows XP (gaat nu(2010) over naar Windows 7) en MacOS X ondersteund. Op deze pagina wordt beschreven hoe verbinding kan worden gemaakt met het draadloos netwerk en hoe gebruik kan worden gemaakt van het webprint systeem.

Deze pagina is op dit moment werk in uitvoering en gericht op gevorderde gebruikers.

Draadloos internet

Om verbinding te maken via het draadloze netwerk zijn er twee mogelijkheden: eduroam, een WPA2 enterprise configuratie en Wnet1/VPN, een open verbinding waarover een VPN verbinding moet worden opgezet. Beide mogelijkheden werken en worden hieronder beschreven:

Verbinden via eduroam

Om verbinding te kunnen maken met eduroam moet eerst een gepatchde versie van network-manager worden geïnstalleerd. In de standaard versie worden namelijk WPA(2) enterprise wachtwoorden niet opgeslagen, zodat iedere keer dat het systeem start de verbinding opnieuw moet worden geconfigureerd. Zie Launchpad bug #132473.

Voeg daarom voor nu

 • deb http://packages.aldu.net/ubuntu gutsy main restricted universe multiverse
  deb-src http://packages.aldu.net/ubuntu gutsy main restricted universe multiverse

toe aan je softwarebronnen. Deze bron bevat een gepatchde versie. Als het goed is kan deze versie nu als update worden geïnstalleerd.

Maak daarna een 'verbinding met een ander netwerk' met de volgende gegevens:

 • SSID: eduroam
  Beveiliging: 'WPA2 enterprise'
  EAP-methode: TTLS
  Sleuteltype: Dynamisch WEP
  Phase2 Type: PAP
  Identiteit: netid@tudelft.nl
  Wachtwoord: <vul hier je netid-wachtwoord in>

Laat de rest van de invoervelden leeg. Met deze instellingen moet in principe een verbinding kunnen worden gemaakt.

Mogelijke problemen:

- In mijn configuratie, met de ipw3945 driver, kan er een timing probleem optreden bij het verbinding maken. De driver is dan nog niet gereed terwijl network-manager al wel een dhcp verzoek probeert te doen. Dit zet ik recht door uit het lijstje draadloze netwerken eduroam twee maal kort na elkaar te selecteren. Hiermee slaagt de verbinding over het algemeen.
- Network manager vraagt nogmaals om een wep sleutel. Druk op cancel en maak opnieuw verbinding door op eduroam te klikken in de lijst van aanwezige netwerken
- De verbinding komt tot stand maar wordt direct weer verbroken en er wordt verbinding gezocht met Wnet1/TUDelft-weblogin. Network-manager denkt dat het andere netwerk beter is. Verwijder de mappen Wnet1 en/of TUDelft-weblogin uit ~/.gconf/system/networking/wireless/networks/ en probeer nog een keer. Als de mappen terugkomen, nog een keer verwijderen en weer opnieuw verbinding maken met eduroam. Uiteindelijk gaat network-manager begrijpen wat de bedoeling is.

Verbinden via Wnet1/VPN

Om gebruik te maken van een VPN verbinding kan 'network-manager-vpnc' geinstalleerd worden. Deze voegt een vpn menu toe aan de network-manager. Voeg via 'VPN configureren' een nieuwe VPN verbinding toe met de volgende gegevens:

 • Tabblad Required:
  Gateway: luchtbrug.tudelft.nl
  Group Name: public
  Tabblad Optional:
  Vinkje bij 'Override user name' en vul het NetID in.

Bij het verbinding maken vraagt de VPN client om twee wachtwoorden. Het group wachtwoord is 'wireless', het andere het NetID wachtwoord.

Webprint

Dit is verouderd - recente versie is te vinden op engelstalige links bovenaan deze pagina.

De TU Delft is op dit moment bezig in alle faculteiten de printfaciliteiten te verhuizen naar de Webprint omgeving. Op deze pagina kan ingelogd worden op de printserver van de eigen faculteit. Op die pagina staat een lijst met aanwezige printers en door te klikken op een printernaam wordt de statuspagina van die printer geopend. Links in het menu op die pagina staat de link 'Properties'. Op de pagina die nu opent staat belangrijke informatie voor het instellen van de printer, nl. het model en het server adres. Ook is er een link naar de downloadpagina van de drivers. Download hiervandaan het bestand met de printerdrivers voor linux en pak deze uit.

Voor de printer geinstalleerd kan worden op het systeem, moet het CUPS printsysteem aangepast worden. Printopdrachten moeten namelijk verzonden worden via een versleutelde verbinding, wat de standaardversie van CUPS in Ubuntu niet ondersteund. Volg daarom ten eerste de handleiding om CUPS te compileren met ssl support (Engelstalig). CUPS met ssl is nu geinstalleerd. Voeg daarna het benodigde 'https-backend' toe:

- Open een terminal
- Voer in: 'cd /usr/lib/cups/backend'
- Voer in: 'sudo ln -s ipp https'
- Start cups opnieuw: 'sudo /etc/init.d/cupsys restart'

De printer kan nu via het Printers configuratiescherm toegevoegd worden.

Uitbreiding volgt, korte versie: Gebruik als DeviceURI 'https://netid:wachtwoord@printserveradres' en kies als printerdriver het goede .ppd bestand uit de uitgepakte map. Stel bij de opties de goede finisher en trays in (zie weer die properties pagina)

NlTUDelft (last edited 2011-02-04 15:11:43 by a-vannatijne)