TrobadaSwissLoco

Reunió Loco Suïss i Català a Barcelona

Resum de temes tractats

 • Presentació dels assistents
 • Descripció dels equips locals
  • Menciona Tormod que ell veu com un dels grans potencials i eina aglutinadora de l'equip català és la llengua, ells com a SwissTeam han d'emprar l'anglès com a eina de comunicació per a no excloure ningú de cap dels quatre cantons suïssos.

  • L'equip català es preocupa molt per la localització de la llengua, l'equip suïss no entra en aquest punt, ja que existeixen els equips de traducció al francès, italià i alemany. Comenta que en sap d'un noi que procura traduïr al romanç.
  • Menciona Tormod que disposen d'una llista de membres de l'equip organitzat per ciutats/districtes que ofereixen suport dins l'àmbit de la seva vil·la o ciutat.
 • Comentaris sobre els LUGs d'ambdós països
 • Comentaris sobre les distribucions de GNU/Linux Linex i Linkat, i l'implicació de les adminstracions públiques.
 • Comentaris sobre altres accions més enllà de les festes de llançament. L'equip suïss té la idea de promoure l'assesorament a tendes d'equips informàtics testejant els equips que tenen a la venda i certificant-los com a aptes per a Ubuntu i/o FLOSS i oferir suport post-venda a través de l'equip local d'Ubuntu.
 • Intercanvi d'obsequis dels LoCo

SergiMateo/TrobadaSwissLoco (last edited 2009-12-13 23:30:46 by sergimateo)