Org

Sprawy organizacyjne

Pomoc w tłumaczeniach

Żeby pomóc w tłumaczeniach Ubuntu, nie trzeba należeć do zespołu tłumaczy. Można brać udział w tłumaczeniach poprzez wpisywanie sugestii w Rosetcie lub też pobieranie plików .po (funkcja Download) i przysyłanie przetłumaczonych na naszą listę dyskusyjną. Prosimy również o zgłaszanie na listę zauważonych błędów w tłumaczeniach. Można wysyłać wiadomości na listę, nie będąc na nią zapisanym - pojawią się wówczas z pewnym opóźnieniem.

Warunki przyjęcia do zespołu

Osoby zainteresowane stałą pomocą w tłumaczeniach Ubuntu mogą zostać członkami zespołu tłumaczy, dzięki czemu będą mieć uprawnienia do samodzielnej modyfikacji wszystkich tłumaczeń. Żeby zostać przyjętym, trzeba spełnić kilka warunków:

 1. Zapoznać się z naszymi stronami wiki, ze szczególnym uwzględnieniem reguł i słownika

 2. Zapisać się na listę dyskusyjną

 3. Napisać na listę kilka słów o sobie, określić swoje preferencje co do tłumaczonych pakietów
 4. Przetłumaczyć, poprzez dodanie sugestii lub przysłanie pliku .po, jakiś pakiet - przynajmniej kilkudziesiąt napisów, w jednym ciągu (bez pomijania napisów) i zgłosić je do oceny. Przyjęcie do zespołu zależy od oceny jakości tych tłumaczeń. Wymóg ten może zostać pominięty, jeśli kandydat ma duże doświadczenie w tłumaczeniu (wg uznania administratorów)

Z listy tłumaczy okresowo będą usuwane "martwe dusze", tzn. osoby, które nie wykazują pewnego minimum aktywności lub nie należą do listy dyskusyjnej. Oczywiście można również wypisać się samemu.

Tłumaczenie szablonów

 • Zalecane jest tłumaczenie tylko tych programów, których sami używamy.
 • Tłumaczenie danego programu wykonywać stosunkowo szybko. Nie chodzi tu o to, aby tłumaczyć niedbale - wszak kiepskie tłumaczenie bywa gorsze niż jego brak - ale o to, by rozpoczynać następny program dopiero po ukończeniu poprzedniego.
 • Najwięcej czasu pochłania zwykle niewielki odsetek napisów trudnych do przetłumaczenia (trudności językowe, ustalenie kontekstu itp.). Lepiej jednak przetłumaczyć jeden pakiet do końca, niż przeskakiwać do kolejnych i pozostawiać nieprzetłumaczone napisy. Dzięki temu kolejni tłumacze nie muszą tracić czasu na "wgryzanie" się w program i zapewnianie spójności tłumaczenia.
 • Szczególną uwagę trzeba zachować przy tłumaczeniu narzędzi działających w trybie tekstowym. Ich użytkownik poza napisami nie ma żadnych innych informacji i nie jest w stanie zweryfikować prostych błędów w tłumaczeniu, co może mieć bardzo przykre następstwa, zwłaszcza, jeśli narzędzie działa z uprawnieniami administratora.
 • Nie należy zbytnio wchodzić sobie w drogę, np. bez uzgodnienia kończyć tłumaczenie pakietu, nad którym jeszcze wczoraj pracował ktoś inny
 • Można sobie "zaklepać" pakiet na wyłączność, korzystając z zatrzasku.

 • Po zakończeniu tłumaczenia warto skorzystać z funkcji download - dzięki temu w razie jakichkolwiek problemów z Rosettą nasze tłumaczenia nie zostaną utracone.

Sychronizacja tłumaczeń

Najprostsza sytuacja występuje wtedy, gdy tłumaczymy napisy/programy specyficzne dla dystrybucji. Jeśli zaś tłumaczone programy mają swe źródła gdzie indziej, wielce prawdopodobnym jest wykonanie tych samych tłumaczeń przez osoby pracujące poza Rosettą, co poza dublowaniem się wysiłków prowadzi również do "rozjeżdżania się" konwencji przyjętych w tłumaczeniu. Aby zapobiec problemom, przy dokonywaniu większych objętościowo zmian należy:

 • Przed rozpoczęciem tłumaczenia sprawdzić, czy u źródła (tzn. autor programu, zespół tłumaczy gnomepl.org, inne zespoły tłumaczy) nie istnieje tłumaczenie nowsze niż w Rozecie. Jeśli tak, należy je zaimportować, używając funkcji "Upload"
 • Po zakończeniu tłumaczenia skorzystać z funkcji "Download" i wysłać gotowy plik .po do "źródła".

UbuntuPolishTranslators/Org (last edited 2008-08-06 16:38:53 by localhost)