Agenda

Programa d'organització de la festa de publicació de l'Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr

Data

Fita

Responsable

Fet

2013-11-10

Inici de la pàgina wiki de la Festa Trusty

RafaelCarreras

(./)

2013-11-21

TrustyTahr UDS

Ubuntu

(./)

2013-12-20

Anunci per la cerca de candidatures a la Festa Trusty

Equip

(./)

2014-01-16

Lloc per a la Festa Trusty

Equip

(./)

2014-02-16

Lloc i data per a la UbuntuGlobalJam

Equip

(./)

2014-02-17

Apuntar la UbuntuGlobalJam al LoCoDirectory

RafaelCarreras

(./)

2014-02-18

Anunci del concurs de disseny de material de difusió

RafaelCarreras

(./)

2014-03-02

Anunci del concurs de disseny de marxandatge

RafaelCarreras

(./)

2014-03-02

Cercar algun programa que extragui els números pel sorteig

AlexMuntada

(./)

2014-03-16

Inici de petició de ponències (Call For Papers) i voluntaris

RafaelCarreras

(./)

2014-03-16

Apuntar la Festa de llançament al LoCoDirectory

RafaelCarreras

(./)

2014-03-16

Presentació de pressupostos de marxandatge

RafaelCarreras

(./)

2014-03-16

Reunió on es decideix el disseny del marxandatge

Equip

(./)

2014-03-18

Encarregar el marxandatge (si s'escau)

Organitzadors locals

(./)

2014-03-20

Inici de la cerca de patrocinadors i col·laboradors

Organitzadors

(./)

2014-03-22

Gestió de l'arxiu d'inscrits per la llei de protecció de dades

RafaelCarreras

(./)

2014-03-26

Demanar Conference Pack a Canonical

RafaelCarreras

(./)

2014-04-01

Reunió on es presenten els patrocinis, col·laboracions i es decidiran les ponències acceptades

Equip

(./)

2014-04-04

Recollida de marxandatge

Organitzadors locals

(./)

2014-04-04

Final del període de petició de ponències i recepció de la documentació sobre les mateixes

Equip

(./)

2014-04-05

Ubuntu Global Jam

Equip

(./)

2014-04-05

Document de miralls per la festa

AlexMuntada

(./)

2014-04-17

Publicació de la versió 14.04 LTS

Ubuntu

(./)

2014-04-27

Comunicació de les ponències acceptades

Equip

(./)

2014-04-28

Apuntar el nivell de cada xerrada

Equip

(./)

2014-04-29

Formulari d'inscripcions

WalterGarciaFontes

(./)

2014-04-30

Avís als ponents d'utilitzar programari lliure a les xerrades

RafaelCarreras

--

2014-05-01

Redacció de la nota de premsa

Equip

(./)

2014-05-02

Creació del cartell de la festa

Organitzadors

(./)

2014-05-03

Creació de les acreditacions

SergiMateo

(./)

2014-05-10

Preparació d'USB per instal·lacions diverses

Equip

(./)

2014-05-17

Festa Trusty Tahr a l'institut Torre Vicens de Lleida

Equip

(./)

2014-05-20

Resum de la festa al planeta.ubuntu.cat

RafaelCarreras

2014-05-25

Resum de la festa al planet.ubuntu.com

RafaelCarreras

 • Difusió
  • Comunicació inici termini petició ponents
  • Comunicació del final termini petició ponents
  • Comunicació ponències acceptades
  • Comunicació petició patrocini
 • Patrocinadors
  • Definir tipus de patrocini i contrapartides que rebran
   • Contactar amb patrocinadors per explicar-los les possibilitats
 • Infraestructures
  • Verificació que els recursos compleixen els requisits necessaris:
   • Ample de banda suficient
   • Cal tenir algú amb coneixement tècnic de la infraestructura de xarxa del lloc on ens acullin o, en el seu defecte, que ens n'informin a nosaltres per poder resoldre possibles incidències.
   • Espai físic
   • Adaptació a persones de mobilitat reduïda de tots els espais
   • Possibilitats per menjar i beure dins el recinte o suficientment aprop, i a un preu assequible

CatalanTeam/Activitats/TrustyTahr/Agenda (last edited 2014-05-18 09:47:11 by rafael-carreras)