Agenda

Programa d'organització de la festa de publicació de l'Ubuntu 15.10 Wily Werewolf

Data

Fita

Responsable

Fet

2015-05-07

Wily Werewolf UOS

Ubuntu

(./)

2015-05-19

Inici de la pàgina wiki de la Festa Astuta

RafaelCarreras

(./)

2015-06-20

Anunci per la cerca de candidatures a la Festa Astuta

Equip

(./)

2015-07-16

Lloc per a la Festa Astuta

Equip

(./)

2015-08-16

Lloc i data per a la UbuntuGlobalJam

Equip

(./)

2015-08-17

Apuntar la UbuntuGlobalJam al LoCoDirectory

RafaelCarreras

--

2015-08-18

Anunci del concurs de disseny de material de difusió

RafaelCarreras

--

2015-09-02

Anunci del concurs de disseny de marxandatge

RafaelCarreras

--

2015-09-XX

Ubuntu Global Jam

Equip

(./)

2015-09-16

Inici de petició de ponències (Call For Papers) i voluntaris

RafaelCarreras

(./)

2015-09-16

Apuntar la Festa de llançament al LoCoDirectory

JosepGallart

(./)

2015-09-16

Presentació de pressupostos de marxandatge

RafaelCarreras

--

2015-09-16

Reunió on es decideix el disseny del marxandatge

Equip

--

2015-09-18

Encarregar el marxandatge (si s'escau)

Organitzadors locals

--

2015-09-20

Inici de la cerca de patrocinadors i col·laboradors

Organitzadors

--

2015-09-26

Demanar Conference Pack a Canonical

RafaelCarreras

(./)

2015-10-01

Reunió on es presenten els patrocinis, col·laboracions i es decidiran les ponències acceptades

Equip

--

2015-10-04

Recollida de marxandatge

Organitzadors locals

--

2015-10-04

Final del període de petició de ponències i recepció de la documentació sobre les mateixes

Equip

(./)

2015-10-23

Publicació de la versió 15.10

Ubuntu

(./)

2015-10-27

Comunicació de les ponències acceptades

Equip

(./)

2015-10-28

Apuntar el nivell de cada xerrada

Equip

(./)

2015-10-29

Formulari d'inscripcions

WalterGarciaFontes

(./)

2015-10-30

Avís als ponents d'utilitzar programari lliure a les xerrades

RafaelCarreras

2015-11-01

Redacció de la nota de premsa

Equip

(./)

2015-11-02

Creació del cartell de la festa

SergiMateo

(./)

2015-11-03

Creació de les acreditacions

SergiMateo

--

2015-11-10

Preparació d'USB per instal·lacions diverses

Equip

(./)

2015-11-28

Festa a Olot

Equip

(./)

2015-12-05

Resum de la festa al planeta.ubuntu.cat

RafaelCarreras

2015-12-06

Resum de la festa al planet.ubuntu.com

RafaelCarreras

 • Difusió
  • Comunicació inici termini petició ponents
  • Comunicació del final termini petició ponents
  • Comunicació ponències acceptades
  • Comunicació petició patrocini
  • Nota de premsa
 • Patrocinadors
  • Definir tipus de patrocini i contrapartides que rebran
   • Contactar amb patrocinadors per explicar-los les possibilitats
 • Infraestructures
  • Verificació que els recursos compleixen els requisits necessaris:
   • Ample de banda suficient
   • Cal tenir algú amb coneixement tècnic de la infraestructura de xarxa del lloc on ens acullin o, en el seu defecte, que ens n'informin a nosaltres per poder resoldre possibles incidències.
   • Espai físic
   • Adaptació a persones de mobilitat reduïda de tots els espais
   • Possibilitats per menjar i beure dins el recinte o suficientment a prop, i a un preu assequible

CatalanTeam/Activitats/WilyWerewolf/Agenda (last edited 2015-11-30 16:23:52 by rafael-carreras)