TaskAndGoals

Въведение

Този документ описва основните задачи и цели, към които българският екип за превод на Убунту ще се насочи.

Основна задача

Превод на Убунту и всички негови варианти

Цели

Основните цели, към които трябва да се насочим са трите графични среди, които се използват, а те са GNOME, KDE и XfCE. Напредък на превода на графичните среди към 24.03.2010г.:

  • GNOME – 100% - има достатъчно голям екип, който да поддържа превода актуален
  • KDE – 47% - има много повече низове от GNOME, което затруднява актуализирането
  • XfCE – 25% - много по-малко известна и с неизвестен брой преводачи. На 24.03.2010г. е направена заявка за създаване на български екип за превод.

Къде да превеждаме?

В никакъв случай в Launchpad. Има официално изявление от Launchpad да не превеждаме там. Причините за това са, че не синхронизират достатъчно често техните езикови файлове с тези от първоизточниците. По този начин се губи актуалността на работата на преводачите.

Трябва да превеждаме в системите разработени от разработчиците на самите графични среди. Така преводът винаги ще е актуален и по този начин ще го получават всички дистрибуции, а не само Убунту.

На следните адреси може да разберете как да се присъедините към някой екип за превод на графична среда:

За постигане на най-добри резултати е добре да се свържете с координаторите на съответните екипи.

За повече въпроси се включете към пощенските списъци на екипите.

А другите проекти?

Разбира се има и доста други проекти, които използват Launchpad за разработка и превеждане. Тях разбира се е най-добре да се превеждат в Launchpad. Добри примери са документацията на Убунту, Торент клиентът Transmission и др.

Translations/KnowledgeBase/TaskAndGoals (last edited 2010-03-24 11:15:14 by kchonov)