VietnameseLiên hệ với chúng tôi

Danh sách Thư tổng hợp

Đối với các Email liên quan đến phiên bản ổn định của Ubuntu GNOME.

  • Vui lòng đọc thêm trước khi tham gia vào bất kỳ danh sách mail nào khác.

  • Hỗ trợ, Câu hỏi, Phản hồi, Gợi ý, v.v..
  • Xin vui lòng đăng ký vào danh sách gửi thư để các quản trị viên của nhóm không phải phê duyệt mỗi thư (email) mà bạn gửi..

  • Danh sách tổng hợp email của Ubuntu GNOME.

Danh sách Mail cho Phát triển & QA

CHỈ dành cho các email liên quan đến các phiên bản đang phát triển của Ubuntu GNOME.

  • Vui lòng đọc thêm trước khi tham gia vào bất kỳ danh sách mail nào khác.

  • Hỗ trợ, Câu hỏi, Phản hồi, Gợi ý, Báo cáo kiểm thử, Lỗi, vv.. và mọi thứ liên quan tới QA.
  • Xin vui lòng đăng ký vào danh sách gửi thư để các quản trị viên của nhóm không phải phê duyệt mỗi thư (email) mà bạn gửi.

  • Nhóm QA của Ubuntu GNOME.

Các chủ đề cụ thể

Nếu bạn có một chủ đề cụ thể, vui lòng xem qua Sub-team của Ubuntu GNOME.

Website & Các kênh truyền thông xã hội

http://ubuntugnome.org/

https://www.facebook.com/UbuntuGNOME

https://plus.google.com/108356762331170101188/

https://plus.google.com/communities/100673791047097085645

https://twitter.com/ubuntu_gnome


Yêu cầu Giúp đỡ & Hỗ trợ

Nếu bạn không thể tìm thấy thông tin về những yêu cầu Giúp đỡ và Hỗ trợ của bạn trên Google hoặc là trên Công cụ tìm kiếm của Google Ubuntu thì đây là nơi rất quan trọng để bạn có thể tìm thấy những cầu trả lời bạn cần mà không phải trông chờ vào sự trợ giúp của người khác.

Vui lòng đọc Tổng quan về cộng đồng hỗ trợ

Danh sách Thư điện tử

Được liệt kê ở phần đầu.

Diễn đàn Ubuntu

Diễn đàn Ubuntu có nhiều khu vực được chia theo loại và bản chất của nội dung.

Hãy nhớ sử dụng tiếp đầu ngữ GNOME khi đăng bài viết để bài viết của bạn được đáp ứng một cách nhanh chóng.

Trước khi đăng một nội dung mới, bạn vui lòng tìm kiếm những vấn đề liên quan đã có.

Chat trực tuyến

Chúng tội có một kênh IRC tại irc.freenode.net, có tên là #ubuntu-gnome. Đó là kênh đàm thoại và hỗ trợ hằng ngày chính thức của chúng tôi cho các vấn đề liên quan đến Ubuntu GNOME.

Kết nối như thế nào

Thông tin thêm

Những kênh hữu dụng khác

  • #ubuntu có thể được sử dụng cho những trúy vẫn hỗ trợ chung chung và không quá cụ thể về GNOME.

  • #ubuntu+1 có thể được sử dụng để thảo luận các vấn đề liên quan đến đến việc chạy các phiên bản phát triển của Ubuntu

Hỏi Ubuntu

Bạn đang có một câu hỏi cụ thể với những trả lời cụ thể?
Hãy hỏi tại Hỏi Ubuntu. Đánh dầu (tag) bài viết của bạn với Ubuntu GNOME.

UbuntuGNOME/ContactUs/Vietnamese (last edited 2014-12-07 10:14:11 by tr-thieuson)