Vietnamese


Read this Site in English


Hướng dẫn


Chào bạn đến với Trang chủ của Ubuntu GNOME (One Stop Page)
Lấy cảm hứng từ LubuntuLinks (AKA LOST), chúng tôi mang đến bạn Trang chủ (One Stop Place) thứ hai đặt trên Ubuntu Wiki - được tạo ra bởi amjjawad. Mục đích của trang này là phải có chỉ duy nhất một Trang chủ (One Stop Page) nơi có tất cả mọi thứ về Ubuntu GNOME. Xin vui lòng, đánh dấu trang này để tham khảo nhanh.

Vui lòng xem qua Video giải thích mọi thứ bạn cần về trang này.

Mục A: Bản đồ Wiki

Bản đồ Wiki của Ubuntu GNOME


Mục này sẽ giúp bạn tìm được Tất cả mọi thứ mà bạn cần tìm trên Wiki của Ubuntu GNOME. Tất cả trang Wiki của chúng tôi sẽ được liệt kê ở đây.

Mục B: Thông tin

Nơi để tìm kiếm

 1. Ubuntu

 2. GNOME

 3. Ubuntu GNOME

 4. Ubuntu GNOME trên Wikipedia

 5. Ubuntu GNOME trên Distrowatch

 6. Ubuntu GNOME trên Launchpad

 7. Ubuntu GNOME Team trên Launchpad

 8. Ubuntu GNOME trên Ubuntu Wiki

Mạng xã hội

https://www.facebook.com/UbuntuGNOME

https://plus.google.com/108356762331170101188/

https://plus.google.com/communities/100673791047097085645

https://twitter.com/ubuntu_gnome

Liên hệ

 1. Liên hệ Ubuntu GNOME

Mục C: Ubuntu GNOME 101

 1. Tải về Ubuntu GNOME

 2. Cài đặt Ubuntu GNOME

 3. FAQs

 4. HOWTOs

Mục D: Phiên bản Ổn định - Ubuntu GNOME 14.04 LTS

 1. Thông báo về Ubuntu GNOME 14.04 LTS

 2. Ghi chú thay đổi trong phiên bản Ubuntu GNOME 14.04 LTS

 3. Tải về Ubuntu GNOME 14.04 LTS

 1. Thảo luận kỹ thuật - Ubuntu Forums - Lưu ý rằng những nhà Phát triển không thường xuyên theo dõi diễn đàn, Nếu bạn gặp lỗi trong quá trình chạy, vui lòng sử dụng Launchpad để báo cáo và nếu có nghi ngờ gì xin cứ hỏi Smile :)

 2. Thảo luận tổng hợp - Danh sách Mail mà bạn có thể tìm tất cả thành viên của Ubuntu GNOME bao gồm Người phát triển.

Mục E: Phát triển

Stay Tuned

Mục F: Liết kết hữu dụng

 1. Những bản Phân phối khác của GNOME

 2. GRUB là gì?

 3. GRUB2

 4. Sửa chữa khởi động (Boot Repair)

 5. Điều chỉnh GRUB

 6. Boot Info Script

 7. UNetbootin

 8. Plop Boot Manager

 9. Root sudo

 10. Chạy sudo giao diện đồ họa

 11. Master Boot Record (MBR)

 12. Phân vùng Đĩa

 13. Làm thế nào để phân vùng

 14. Sử dụng MD5SUM thế nào?

 15. Ubuntu Hashes

 16. Wallpaper đẹp cho Desktop

 17. HD Wallpapers

 18. Linux is not Windows

 19. Linux ate my RAM

 20. Google Ubuntu - Công cụ tìm kiếm cho Ubuntu

Mục G: Các bàn Phân phối của Ubuntu

 1. Ubuntu

 2. Kubuntu

 3. Xubuntu

 4. Lubuntu

 5. Ubuntu Studio

 6. Edubuntu

 7. Mythubuntu

 8. UbuntuKylin

Mục H: GNOME

 1. GNOME Website

 2. GNOME Wiki

 3. Tin tức GNOME

 4. Dự án GNOME

 5. GNOME Art

 6. Phát triển GNOME

 7. Cộng đồng GNOME

UbuntuGNOME/OneStopPage/Vietnamese (last edited 2014-12-08 03:53:56 by tr-thieuson)