Vietnamese


Ghi chú Quan trọng: Vui lòng KHÔNG tải về bất kỳ phiên bản nào của Ubuntu GNOME mà bạn KHÔNG ĐỌC những ghi chú phát hành - đây là lý do vì sao - đặc biệt về những Vấn đề đã biết - Cám ơn bạn!


Read this Site in English

Tải về Ubuntu GNOME


Danh sách cần kiểm tra

 1. Vui lòng, SAO LƯU những dữ liệu quan trọng của bạn trước khi làm bất cứ việc gì khác. Đừng cho rằng Ubuntu GNOME sẽ tự động làm điều đó cho bạn.

 2. Việc cài đặt "Desktop" mặc định sẽ yêu cầu tối thiểu là 1 GB RAM.
 3. Kiểm tra MD5SUM cho file ISO bạn đã tải về - Bạn cần so sánh MD5SUM của bạn với Ubuntu Hashes.

 4. Ghi ra đĩa DVD (file ISO có dung lượng trên 700MB) hoặc chúng tôi khuyến nghị bạn tạo một USB có thể boot được bằng UNetbootin.

 5. Kiểm tra lỗi của USB hoặc đĩa DVD. Khi bạn khởi động vào trình cài đặt mặc định, bạn sẽ thấy một lựa chọn để "Kiểm tra lỗi đĩa".
 6. Vui lòng đọc trước những Ghi chú Phát hành trước khi tải về Ubuntu GNOME.

 7. Nếu PC của bạn có logo Windows 8 hoặc là UEFI firmware, bạn nên chọn tải về phiên bản 64-bit Đọc thêm.

Torrent

Vui lòng sử dụng link torrent để tải về, đây là cách tải về nhanh nhất và tiết kiệm băng thông cho máy chủ của Canonical nghĩa là sẽ có nhiều ngân sách hơn cho các việc khác của Ubuntu. Vui lòng, seed càng nhiều càng tốt để giúp chúng tôi.

Dùng thử mà không phải cài đặt

Nếu bạn không chắc về việc cài đặt Ubuntu GNOME, thì bạn có thể dùng thử mà không làm ảnh hưởng đến hệ thống hiện tại của bạn.

try.png


Gợi ý: Với đĩa DVD mặc định, bạn có thể khởi động vào Ubuntu GNOME để sao lưu dữ liệu của bạn!

Nâng cấp Ubuntu GNOME


Trước khi nâng cấp, khuyến nghị bạn nên sao lưu dữ liệu quan trọng của mình. Xem thêm this page hướng dẫn làm thế nào để sao lưu dữ liệu của bạn. Hoặc chỉ cần tải về Clonezilla và tạo một file ảnh đĩa cho ổ cứng hoặc phân vùng hệ thống của bạn.

Giao diện đồ họa hệ thống cập nhật đi kèm sẽ cung cấp cho bạn phiên bản mới nhất của Ubuntu GNOME. Bạn có thể truy cập thông qua Terminal như sau:

sudo update-manager -d

Bạn có thể khởi động Terminal bằng tổ hợp phím Ctrl+Alt+T và chạy lệnh sau:

sudo do-release-upgrade

Ghi chú. Nếu bạn đã sử dụng gnome3-team/gnome3-staging PPA, thì bạn cần thêm vào bằng lệnh:

sudo ppa-purge ppa:gnome3-team/gnome3-staging

trước khi thực hiện nâng cấp.

 • Nếu có vấn đề xảy ra trong quá trình nâng cấp như- Không tìm thấy phiên bản mới - vui lòng please xem thêm ở đây.

 • Thông tin thêm về việc Nâng cấp có thể đượctìm thấy ở đây.

Ubuntu GNOME 14.10

Hỗ trợ

 • Hỗ trợ ngắn hạn.
 • 9 Tháng.
 • Thông tin thêm - vui lòng xem Ubuntu Releases.

Ghi chú phát hành

Vui lòng đọc những ghi chú phát hành trước khi làm bất cứ gì.

PC Tiêu chuẩn

PC 32 bit

Phiên bản 32-bit, phù hợp với hầu hết PC. Chọn những cái sau đây nếu bạn không chắc.

 • Ubuntu GNOME 32 bit (tải về trực tiếp)

 • Ubuntu GNOME 32 bit (torrent file)

PC 64 bit

Phiên bản 64 bit cho máy tính Intel hoặc AMD. Hầu hết máy tính trước năm 2007 thì không tương thích với 64-bit, cho nên bạn cần chọn một phiên bản ISO 32-bit thay vì phiên bản ISO 64-bit. Thường thì nến máy tính bạn có từ 4GB RAM hoặc nhiều hơn, thì bạn sẽ cần những phiên bản này.

 • Ubuntu GNOME 64 bit (tải về trực tiếp)

 • Ubuntu GNOME 64 bit (torrent file)

Ubuntu GNOME 14.10 Hashes

Để so sánh MD5SUM của bạn với hashes của Ubuntu GNOME, vui lòng xem liên kết này.

Ubuntu GNOME 14.04 LTS

Hỗ trợ

Ghi chú phát hành

Vui lòng đọc những ghi chú phát hành trước khi làm bất cứ gì.

PC Tiêu chuẩn

PC 32 bit

Phiên bản 32-bit, phù hợp với hầu hết PC. Chọn những cái sau đây nếu bạn không chắc.

 • Ubuntu GNOME 32 bit (tải trực tiếp)

 • Ubuntu GNOME 32 bit (torrent file)

PC 64 bit

Phiên bản 64 bit cho máy tính Intel hoặc AMD. Hầu hết máy tính trước năm 2007 thì không tương thích với 64-bit, cho nên bạn cần chọn một phiên bản ISO 32-bit thay vì phiên bản ISO 64-bit. Thường thì nến máy tính bạn có từ 4GB RAM hoặc nhiều hơn, thì bạn sẽ cần những phiên bản này.

 • Ubuntu GNOME 64 bit (tải trực tiếp)

 • Ubuntu GNOME 64 bit (torrent file)

Ubuntu GNOME 14.10 Hashes

Để so sánh MD5SUM của bạn với hashes của Ubuntu GNOME, vui lòng xem liên kết này.

Điểm phát hành của LTS

Giới thiệu

Q: Những điểm phát hành trong phiên bản LTS thuộc gia đình Ubuntu là gì?

A: Vui lòng đọc, trả lời.

14.04.1

Ubuntu GNOME 14.04.1 LTS đã được phát hành.

UbuntuGNOME/GetUbuntuGNOME/Vietnamese (last edited 2014-12-10 03:58:49 by tr-thieuson)