WelshTeam/Logo/ubuntu-cym_logo_wiki-small.png

Website: | Wefan: http://ubuntu-cym.org/

IRC: #ubuntu-cym on irc.freenode.net (See WelshTeam/IRC)

Other Pages | Tudalenni eraill
WelshTeam/Contact
WelshTeam/IRC
WelshTeam/Projects
WelshTeam/Events

Translation Team: | Tim Cyfieuthu: TimCymraeg

This is the wiki page for the proposed Ubuntu Cymru (Wales) local community team. Our aim is to advocate GNU/Linux, Ubuntu and free software in Wales amongst businesses, schools and the general public. Please join our IRC at #ubuntu-cym on irc.freenode.net

Hon yw'r dudalen wici am Ubuntu Cymru. Ein hamcan yw hybu GNU/Linux, Ubuntu a meddalwedd rhydd yng Nghymru ymysg busnesau, ysgolion a'r cyhoedd cyffredin. Ymunwch â ni ar IRC yn #ubuntu-cym ar irc.freenode.net

How to join | Sut i ymuno

To join the Welsh group. Simply just sign up to our launchpad group which entitles you to just voting privileges and helps us keep a track of Welsh people interested in Ubuntu. There is also our mailing list, Facebook and Google+ pages,

Nid oes proses aelodaeth swyddogol, ond rydym yn awgrymu i ddarpar aelodau ymuno â'n grwp launchpad er mwyn i ni allu cadw cyfrif a darparu cymorth. Gellir hefyd cael y diweddaraf yma.

Keep up to date | Cadwch yn gyfredol

There are many ways to find out what's going on;

Mae sawl ffordd i ganfod beth sy'n digwydd;

News

Our News Archive is available Here

2012

2011

Newyddion

Mae ein Archif newyddion ar gael Yma

2012

2011

Meetings | Cyfarfodydd

Mae'n ddrwg gennym, fydd y rhan nesaf yn uniaith Saesneg oherwydd y nifer fawr o amser byddai'n gymryd i gyfieithu'r agendâu a'r cofnodion

Spring 2012

Our next meeting will be.... soon! Probably durung the University Easter break.

Summer 2010

Wed 23rd September 2009

Sun 24th May 2009

Sat 4th April 2009

Sat 14th March 2009

Support

Contact

Point of Contact: Mark
Team Contact: Darius Huntly
Internet Relay Chat (IRC): #ubuntu-cym on irc.freenode.net
Forums: http://cymru.ubuntuforums.org

To see all contacts please go to our Contact Page

Venues

We would like venues which we could use to host events and get together as well as possibly drop-in centres. If you would like to help please get in touch via the Contact Page


CategoryWelshTeam

WelshTeam (last edited 2012-09-20 21:49:37 by mark-welshdragon)