WelshTeam

This is the wiki page for the proposed Ubuntu Cymru (Wales) local community team. Our aim is to advocate GNU/Linux, Ubuntu and free software in Wales amongst businesses, schools and the general public. Please join our IRC at #ubuntu-cym on irc.freenode.net

Hon yw'r dudalen wici am Ubuntu Cymru. Ein hamcan yw hybu GNU/Linux, Ubuntu a meddalwedd rhydd yng Nghymru ymysg busnesau, ysgolion a'r cyhoedd cyffredin. Ymunwch â ni ar IRC yn #ubuntu-cym ar irc.freenode.net

How to join | Sut i ymuno

To join the Welsh group. Simply just sign up to our launchpad group which entitles you to just voting privileges and helps us keep a track of Welsh people interested in Ubuntu. There is also our mailing list, Facebook and Google+ pages,

Nid oes proses aelodaeth swyddogol, ond rydym yn awgrymu i ddarpar aelodau ymuno â'n grwp launchpad er mwyn i ni allu cadw cyfrif a darparu cymorth. Gellir hefyd cael y diweddaraf yma.

Keep up to date | Cadwch yn gyfredol

There are many ways to find out what's going on;

 • Check Facebook
 • Check Google+
 • Sign up to our mailing list

Mae sawl ffordd i ganfod beth sy'n digwydd;

 • ein tudalen Facebook
 • ein tudalen Google +
 • Arwyddwch i dderbyn ein rhestr post

News

Our News Archive is available Here

2012

 • In January, Mark and Chris again attended Hacking Language at Aberystwyth University, Mark gave a seminar on how to use Launchpad.

2011

 • In January, Mark and Chris attended Hacking Language at Aberystwyth University, Mark gave a presentation on who Ubuntu Cymru is.

 • In the Summer, Chris stepped down as Point of Contact, and Mark took over. This was a mutual agreement as Chris is now in University and his health took a turn for the worse.

 • In November, planning commenced for Hacking Language 2012 (see Events).

Newyddion

Mae ein Archif newyddion ar gael Yma

2012

 • Ym mis Ionawr, Mark a Chris yn bresennol unwaith eto yn Hacio'r Iaith ym Mhrifysgol Aberystwyth, rhoddodd Mark seminar fach ar sut i ddefnyddio Launchpad.

2011

 • Ym mis Ionawr, mynychu Mark a Chris i Hacio'r Iaith ym Mhrifysgol Aberystwyth, roddodd Mark gyflwyniad ar bwy yw Ubuntu Cymru.
 • Yn yr haf, wnaeth Chris yn rhoi gorau i'w swydd fel Pwynt Cyswllt, a wnaeth Mark gymryd drosodd. Roedd hwn yn gytundeb ar y cyd gan Chris bellach yn y Brifysgol ac mae ei iechyd yn cymryd eu tro am waethygu.
 • Ym mis Tachwedd, dechreuodd gynllunio ar gyfer Hacio'r Iaith 2012 (gweler Events)

Meetings | Cyfarfodydd

Mae'n ddrwg gennym, fydd y rhan nesaf yn uniaith Saesneg oherwydd y nifer fawr o amser byddai'n gymryd i gyfieithu'r agendâu a'r cofnodion

Spring 2012

Our next meeting will be.... soon! Probably durung the University Easter break.

Summer 2010

 • Meeting completed, details here.

Wed 23rd September 2009

 • Meeting completed, details here.

Sun 24th May 2009

 • Meeting completed, details here.

Sat 4th April 2009

 • Meeting completed, details here.

Sat 14th March 2009

 • Meeting completed, details here.

Support

Contact

Point of Contact: Mark
Team Contact: Darius Huntly
Internet Relay Chat (IRC): #ubuntu-cym on irc.freenode.net
Forums: http://cymru.ubuntuforums.org

To see all contacts please go to our Contact Page

Venues

We would like venues which we could use to host events and get together as well as possibly drop-in centres. If you would like to help please get in touch via the Contact Page


CategoryWelshTeam

WelshTeam (last edited 2012-09-20 21:49:37 by mark-welshdragon)