FilipinoDocumentation

FilipinoDocumentation

IconsPage/IconUbuntu.png

Tungkol sa ''Wiki'' na ito

Ito ang Wiki FrontPage ng Ubuntu Linux na salin sa wikang Filipino. Ito ay isang proyekto ng Ubuntu Linux PhilippineTeam.

Ang lahat ay inaanyayahang magsaayos sa wiki na ito upang itama at isaayos, maliban sa ilang pahina na kung saan espesyal na pagsasaalang-alang ang kinakailangan. Bago gumawa ng mga pagbabago sa mga pahina ng wiki, kinakailangan mo na mag-login sa kanang-itaas ng pahina na ito at gumawa ng pagkakakilanlan.

IconsPage/PicDocs.png

Mga Panimulang Hakbang ukol sa Paggamit ng Ubuntu Linux

IconsPage/IconUsers.png

Komunidad ng Ubuntu Linux

IconsPage/IconGlobe.png

Ibang Wika/Lengguwahe

IconsPage/PicIRC.png

Mga Pangyayari

IconsPage/IconControlCenter.png

Iba pang mapag-kukunan ng Impormasyon

IconsPage/IconClockYellow.png

Mga Bersiyon ng Ubuntu Linux

  • WartyWarthog - Bersiyon 4.10, ang unang labas, suportado hanggang Abril 2006 (BugTracking)

  • HoaryHedgehog - Bersiyon 5.04, ang dating matatag na labas, suportado hanggang Oktubre 2006 (BugTracking)

  • BreezyBadger - Bersiyon 5.10, ito ang iyong gamitin kung nais mo ang pinakamatatag na sistemang Ubuntu (BugTracking)

  • DapperDrake - takdang ilabas sa Abril 2006. Maari mo itong gamitin kung nais mo ang pinaka bagong mga pakete.

Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa pahina ng mga nailabas na bersiyon.

IconsPage/IconBookmarksClosed.png

Mga Patakaran/Polisiya

FilipinoDocumentation (last edited 2008-08-06 16:30:40 by localhost)