nl

De Ubuntu LoCo-raad bestaat uit gekozen, toegewijde leden van de Ubuntugemeenschap. Ze hebben uiteenlopende achtergronden, maar elk weet wat er nodig is voor een succesvolle Lokale Gemeenschap (LoCo, van Local Community). De LoCo-raad is ingesteld om de Ubuntu LoCo-teams aan te sturen, en -- gebruik makend van eerdere ervaring -- te voorzien van sturing en hulp wanneer het nodig is.

De LoCo-raad stuurt de LoCo-gemeenschap aan, wijst middelen toe, bemiddelt bij conflicten en bepaalt de verdere richting van het project.

De LoCo-raad stuurt de LoCo-gemeenschap aan en haar verantwoordelijkheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

  • Het voorzien in onafhankelijke begeleiding voor de LoCo-gemeenschap.

  • Het waarborgen van bestuurskwaliteit binnen de LoCo-gemeenschap.

  • Het keuren en herkeuren van LoCo-teams voor de officiële status van goedkeuring ("approved").

  • Het geven van informatie en advies aan andere Ubuntu-bestuursorganen met betrekking tot de benodigdheden en de prestaties van de LoCo-gemeenschap.

  • Het zijn van een onafhankelijke, objectieve, derde partij bij conflicten in teams, als bemiddelaars tussen groepen of personen.
  • Het besturen van belangrijke LoCo-middelen, zoals mailinglijsten en belangrijke webmiddelen. Als je bijvoorbeeld een 'Request Ticket' aanmaakt (RT) met betrekking tot je LoCo, en je hebt na twee weken nog niks gehoord, neem dan contact met ons op.

  • Het beïnvloeden van en het geven van advies over het toewijzen van LoCo-middelen

  • Het beïnvloeden van de richting en de doelen van het Ubuntu-project en de grotere zaak van het LoCo Team

  • Het motiveren een aanmoedigen van LoCo's om zo goed mogelijk te presteren

Leden

De huidige leden van de raad zijn:

Wiki Page

Nickname

Sergio Meneses

SergioMeneses

Bhavani Shankar

coolbhavi

Nathan Haines

nhaines

Pablo Rubianes

PabloRubianes

José Antonio Rey

jose

Walter Lapchynski

wxl

Mariam Hammouda

lunapersa

Je kan de raad via de e-mail bereiken (Engels): loco-council<at>lists.ubuntu.com

Vergaderingen en lopende zaken

Alles met betrekking tot LoCo Council-vergaderingen en -handelingen is te vinden in de agenda.

LoCoCouncil/nl (last edited 2012-03-20 20:43:47 by 78)