UbuntuGalicianTranslators

Equipo de tradución

Equipo de tradución en Launchpad

Obxectivos

O obxectivo do equipo de tradución do Ubuntu é dispor dun contorno completamente galeguizado de esta distribución. Os esforzos céntranse polo tanto, en todos os paquetes que forman parte dos compoñentes «main» e «universe», seguindo o seguinte criterio:

  1. Traducir todos os compoñentes predefinidos do escritorio de Ubuntu.

  2. Traducir todos os aplicativos propios de Ubuntu independemente de se están en «main» ou «universe».
  3. Traducir toda a documentación de Ubuntu.

  4. Traducir o resto de aplicativos, priorizando os compoñentes de «main».
  5. Traducir os paquetes e programas propios de Ubuntu (do estilo de about-ubuntu).

  6. Colaborar cos distintos equipos de tradución ao galego (de GNOME, KDE, etc) para completar a tradución dos aplicativos que se poden atopar nas distribucións GNU/Linux.

Colaborar

Únete ao equipo en https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-gl

Comezar a traducir

A ferramenta de tradución máis simple que podemos utilizar é Launchpad Translations. Aquí as traducións están ordenadas por prioridade, polo que para contribuír hai que:

  • Seguir a lista e coller un dos paquetes que teña cadeas sen traducir (partes en vermello na barra de estado).
  • Preguntar na lista de correo se alguén está traducindo o aplicativo. Como existen varios equipos de tradución ao galego, para evitar a duplicidade de traballo, coa conseguinte frustración, é IMPRESCINDIBLE:

Coordinación

Ubuntu

Ligazóns

Lingua

Dicionarios

Guías de estilo

Normativas

Glosarios terminolóxicos

Ferramentas

Proxectos de tradución

Escriptorio

Sistemas operativos

Aplicativos

Subpáxinas


CategoryUbuntuTeams CategoryUbuntuGalicianTranslators

UbuntuGalicianTranslators (last edited 2010-04-22 17:28:48 by 192)