CiclodeTraballo

Antes de comezar a traducir

Resumo do ciclo de traballo

Aínda que todo o proceso de tradución é moi flexíbel e permite a calquera que se adapte á súa maneira de traballar, hai uns puntos que sempre serán os mesmos:

  • Toda a coordinación é realizada a traverso da rolda de correo e da lista de traducións (isto non exclúe outros métodos de comunicación secundarios, como o chat)

  • Antes de aceptar unha tradución, deberá ser revistada alomenos por outra persoa.

Establecido esto, o proceso será o seguinte:

  1. O tradutor atopa algo que traducir (e comunicao na rolda) ou pide á rolda que se lle asigne unha tradución.
  2. No caso de que non haxa ninguén máis traballando na tradución, outro membro asignarallo ao tradutor.
  3. O tradutor actualizará o listaxe de traducións (ou ben engadindo a traducción se é nova, ou ben cambiándolle o estado a «en progreso» se xa estaba na lista).

  4. O tradutor procederá a facer a tradución segundo o método que lle sexa máis conveniente.
  5. Unha vez acabada a tradución, o tradutor notificarao na rolda, enviando se se tercia a tradución, e actualizará o estado no listaxe de traducións.

  6. Un revisor comprobará a tradución e suxerirá cambios se é necesario. Isto pode comportar que o tradutor teña de aplicar cambios e envialos varias veces á rolda.
  7. Unha vez o revisor e o tradutor se poñan de acordo, aceptarase a tradución.
  8. Un membro do equipo con permiso de escritura en Launchpad encargarase da aceptación, a cal pode supor subir un ficheiro en Launchpad, ou ben aceptar directamente as suxestións de tradución en liña.

Proceso de tradución e revisión recomendado

Tradución e revisión en liña

Outros procesos de tradución e revisión

Tradución e revisión fóra de liña


CategoryUbuntuGalicianTranslators

UbuntuGalicianTranslators/CiclodeTraballo (last edited 2009-11-28 23:34:18 by penedo)