Guia

Traducció de l’Ubuntu > Guia de traducció

Iniciació ràpida a la Guia d’estil de Softcatalà

L’objectiu d’aquesta guia lingüística d’iniciació ràpida per a la traducció de programari no és altre que aproximar-vos a les normes, les convencions i els criteris que s’han d’aplicar a totes i cadascuna de les traduccions que feu en el marc de l'Ubuntu. És necessari que totes les persones que intervenim en el procés de traducció ens regim per unes mateixes regles; d’aquesta manera el producte es presenta com una unitat i conserva la coherència interna.

En aquest sentit, reconeixem els criteris lingüístics de Softcatalà com a propis i, per això, aquesta pàgina no és res més que un extracte de les qüestions més bàsiques, al nostre entendre, de la Guia d’estil de Softcatalà. Per això us recomanem que la consulteu sempre que dubteu davant qualsevol traducció, ja que és possible que hi trobeu la solució.

Per a la consulta d’aquesta versió reduïda de la Guia de Softcatalà, tingueu en compte que en els exemples, que apareixen emmarcats, a banda del text original en anglès, primer recollim la solució adequada i/o correcta, i després la solució inadequada i/o incorrecta. En relació amb això, a continuació podeu consultar la llegenda de símbols que hem utilitzat:

  :) Opció adequada, correcta
  :( Opció inadequada, incorrecta
  * Mot o locució no admesos

El diàleg amb l’ordinador: tractaments

L’usuari tracta de tu l’ordinador:

 Open a file
  :) Obre un fitxer
  :( Obrir un fitxer

L’ordinador tracta de vós l’usuari:

 Select an object 
  :) Seleccioneu un objecte
  :( Seleccionar un objecte


Remarques sobre els temps verbals

El pretèrit imperfet es tradueix com a pretèrit perfet:

 I could not open the file | I was not able to open the file
  :) No s’ha pogut obrir el fitxer
  :( No podia obrir el fitxer

Per expressar una obligació, feu servir el present o la perífrasi verbal «haver de + infinitiu»:

 You will have to refresh the page
  :) Actualitzeu la pàgina | Heu d’actualitzar la pàgina
  :( Haureu d’actualitzar la pàgina | Tindreu que actualitzar la pàgina

Sempre que pogueu, substituïu les passives per frases actives:

 The file has been saved properly
  :) El fitxer s’ha desat correctament
  :( El fitxer ha estat desat correctament

El gerundi es fa servir per expressar accions que s’estan produint en aquest moment; en la resta de casos l’ús del gerundi no és correcte:

 Downloading file
  :) S'està baixant el fitxer
  :( Baixant el fitxer

 The current file will be reloaded, losing all changes
  :) El fitxer actual s’actualitzarà i perdreu tots els canvis
  :( El fitxer actual s’actualitzarà, perdent-se tots els canvis

 Text file containing editing commands
  :) Fitxer de text que conté ordres d’edició
  :( Fitxer de text conentint ordres d’edició

 An error has occurred when reading mail
  :) S’ha produït un error en llegir el correu
  :( S’ha produït un error al llegir el correu | S’ha produït un error llegint el correu


Frases completes

L’anglès es caracteritza per ser una llengua molt sintètica, que tendeix a obviar elements; en català, però, hem de construir frases senceres:

 Continue?
  :) Voleu continuar?
  :( Continuar?

 Error!
  :) S’ha produït un error
  :( Error!


L’ordre dels elements

Els adjectius es posposen als substantius que acompanyen:

 Consider following steps:
  :) Tingueu en compte els passos següents:
  :( Tingueu en compte els següents passos:


Les sigles

Tingueu en compte que les lletres que formen una sigla no se separen amb punts ni amb espais en blanc. Recordeu que les sigles no tenen plural, s’escriuen en majúscules i van acompanyades de l’article corresponent:

 FAQ (frequently asked questions)
  :) Les PMF (preguntes més freqüents)
  :( P.M.F | P M F | pmf

 HTML (hypertext markup language)
  :) L’HTML (llenguatge d’etiquetatge d’hipertext)
  :( El html | H.T.M.L | H T M L

 You will need four CD-ROM’s to complete the operation
  :) Necessiteu quatre CD-ROM per a completar l’operació
  :( Necessitaràs quatre CD-ROM’s per a completar l’operació


El nom dels programes informàtics

Els programes s’escriuen amb majúscula inicial i precedits de l’article corresponent:

 About Mozilla Firefox
  :) Quant al Mozilla Firefox
  :( Quant a mozilla firefox | Quant a MOZILLA FIREFOX


Els possessius

En català l’ús dels possessius és força restringit, de manera que els obviarem sempre que no siguin estrictament necessaris:

 Please check your printer is properly installed
  :) Comproveu que la impressora està instal·lada correctament
  :( Comproveu que la vostra impressora està instal·lada correctament


L’ús de ''sorry'' i de ''please''

No traduirem cap d’aquestes partícules, atès que no aporten informació necessària:

 Sorry, unable to find the file
  :) No es troba el fitxer | No s'ha trobat el fitxer
  :( Em sap greu, no trobo el fitxer


Errors més freqüents

 • Ubuntu o l’Ubuntu. L’Ubuntu és un sistema operatiu, per la qual cosa duu l’article. De la mateixa manera no utilitzarem d’Ubuntu, sinó de l’Ubuntu.

 • Fitxer o arxiu. En general s’utilitzarà fitxer com a traducció del mot archive. Arxiu es reservarà només per a aquells casos en què l’original faci referència a un arxiu de fitxers, o al verb arxivar.

 • Ús de majúscules. En anglès hi ha una certa tendència a utilitzar majúscules en les lletres inicials d'una paraula molt sovint; en català, en canvi, no.

 • Adreça o direcció. Direcció únicament té el significat de rumb. En la resta de casos fem servir adreça: adreça electrònica (e-mail), adreça d’Internet o adreça web (Internet address), adreça postal (postal address).

 • *Búsqueda. Com a substantiu de buscar tenim cerca, i no pas busca o búsqueda, que és un castellanisme.

 • Nombre o número. En general, nombre significa quantitat o bé xifra: S’havia comptabilitzat un bon nombre de visitants; nombre enter. En canvi, número indica el nombre amb què una cosa és designada dins una sèrie: Pàgina número 150; número de sèrie.

 • Sí o si. Fem servir per a les afirmacions i si per als condicionals: Sí, vull utilitzar el fitxer si està disponible.

 • *Tamany. Mida, dimensió, grandària, etc.

 • Cometes. En la traducció utilitzem les cometes baixes («») tant per “” com per ‘’.

Eines de referència

Durant la traducció de ben segur sorgiran dubtes sobre com traduir una paraula o expressió. Per sortir del dubte, feu servir les eines de referència ›.

Pas següent

Ara que ja us heu familiaritzat amb la guia de traducció, només sou a un pas de començar a col·laborar amb la comunitat traductora.

Subscriviu-vos a la la llista de correu per participar-hi.


CategoryUbuntuCatalanTranslators

UbuntuCatalanTranslators/Guia (last edited 2013-04-11 14:37:55 by fitojb)