CicleDeTreball

Traducció de l'Ubuntu > Cicle de treball

Abans de començar a traduir

Resum del cicle de treball

Tot i que el procés de traducció és molt flexible i permet que qualsevol se l'adapti a la seva manera de treballar, hi ha uns punts que sempre seran els mateixos:

  • Comunicació: tota la coordinació es realitza a través de la llista de correu i del llistat de traduccions (això no exclou altres mètodes de comunicació secundaris, com ara el xat o la missatgeria instantània)

  • Revisió: abans d'acceptar una traducció, l'haurà d'haver revisat almenys una altra persona.

Establert això, el procés serà el següent:

  1. El traductor troba quelcom per traduir (i ho comunica a la llista) o demana a la llista que se li assigni una traducció
  2. En cas que no hi hagi ningú més treballant en la traducció, un altre membre li assignarà al traductor
  3. El traductor actualitzarà el llistat de traduccions (o bé afegint-hi la traducció si és nova, o bé canviant-li l'estat a «en progrés» si ja era a la llista).

  4. El traductor procedirà a fer la traducció segons el mètode que li sigui més convenient.
  5. Un cop acabada la traducció, el traductor ho notificarà a la llista, enviant-hi si s'escau la traducció, i n'actualitzarà l'estat al llistat de traduccions.

  6. Un revisor comprovarà la traducció i suggerirà canvis si és necessari. Això pot comportar que el traductor hagi d'aplicar canvis i enviar-los diverses vegades a la llista.
  7. Un cop el revisor i el traductor s'han posat d'acord, s'acceptarà la traducció.
  8. Un membre de l'equip amb permís d'escriptura al Launchpad s'encarregarà de l'acceptació, la qual pot suposar pujar un fitxer al Launchpad, o bé acceptar-hi directament els suggeriments de traducció en línia.

Procés de traducció i revisió recomanat

Traducció i revisió en línia

Altres processos de traducció i revisió

Traducció i revisió fora de línia


CategoryUbuntuCatalanTranslators

UbuntuCatalanTranslators/CicleDeTreball (last edited 2021-04-10 14:03:27 by walter-garcia)